Rosenkälla kan bli en ny stadsdel, med både bostäder och handel, i Åkersberga. Foto: Stefan Källstigen

Vill bygga 2300 bostäder i Rosenkälla

Douglas vill bygga drygt 2300 bostäder i Rosenkälla. Planerna är helt färska och Österåkers kommun har inte hunnit ta ställning till dem än.

  • Publicerad 11:43, 18 maj 2016

– Vi vill integrera bostäder med handel och bygga en tydligare stad, för att skapa en bra helhet. Det är en trend som har kommit den senaste tiden, att handelsområden gärna integrerats med bostäder. Samtidigt vet alla att det är bostadsbrist, säger Åke Bergstedt, ingenjör på Douglas företag Orrtornet.

Bostadsplanerna är helt nya och därför har varken kommunen eller Orrtornet hunnit utveckla dem särskilt långt än.

Men om bostäder i Rosenkälla blir verklighet, och politikerna ger tummen upp, lutar det åt att projektet sker i två steg.

Först är tanken att bygga drygt 1000 lägenheter i själva handelsområdet, vid eller ovanpå butikerna. I en andra etapp kan sedan ytterligare 1300 bostäder bli verklighet, i det som i dagsläget kallas för ”Rosenkälla öst”.

För det sistnämnda området finns ännu ingen detaljplan. Det finns det däremot för handelsplatsen. Den detaljplanen skulle i så fall behövas justeras, för att tillåta nya bostäder.

– Planerna är inte så utvecklade ännu. Antingen kan man bygga bostäder på en mindre bekostnad av handeln. Eller så kan man integrera bostäderna i handeln, och ha en bottenplan med handel och bostäder ovanpå det, säger Åke Bergstedt.

Kommer det finnas bussförbindelse till Rosenkälla?

– Den dagen det blir ett handelsområde måste man ordna med kommunikationer, säger Åke Bergstedt.

Vid sidan av bostadsplanerna fortskrider Orrtornets ursprungliga planering av själva köpcentret.

Men planerna är försenade. Det beror på att Trafikverket inte hunnit godkänna den vägplan som tagits fram för området än, något som enligt Åke Bergstedt skulle gjorts senast den sista mars i år.

Innan dess kan utbyggnaden inte börja, eftersom vägplanen styr när alla byggen kan starta.

– Handläggningstiden på Trafikverket drar ut på tiden. Innan dess kan vi inte vända oss till några hyresgäster eftersom vi inte vet tidsplanen. Utan den kan vi inte genomföra detaljplanen, säger han.

Men ni har kontakt med potentiella hyresgäster/butiker?

– Det är klart att vi har. Men jag kan inte berätta om det än.

Förutom handel och bostäder har en multiarena, för kultur och fritid, diskuterats.

Tidigare har kommunen även lovat att vara med och betala för en ny simhall i Rosenkälla, om det skulle bli av.

Men än så länge finns inga beslut på att Orrtornet vill bygga en simhall där.

– Nej, inte alls. Det var en av idéerna. Det är inte säkert att vi tycker det är lämpligt. Men om vi tycker det får vi ta en sådan diskussion med kommunen då, säger Åke Bergstedt.