Jonas Ridel (C). Ordförande i klimatnämnden i Sollentuna. Foto: Henrik Juhlin

Vill bli första kommunen att sluta tära på jordens resurser

Sollentuna har antagit en ny plan för sitt miljö- och klimatarbete. Planen ska vägleda kommunens arbete att bli den första kommunen att inte tära på jordens resurser.

  • Publicerad 05:20, 12 okt 2021

Vi ska prioritera de åtgärder som gör störst skillnad.

– Planen är viktig för att hålla samman kommunens målinriktade miljö- och klimatarbete, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden.

Den nya planen, som sträcker sig fram till 2030, har tydliga prioriteringar.

– Planen är det verktyg som säkerställer att miljö- och klimatarbetet genomförs på ett sätt så att målen kan uppnås. Med konkreta åtgärder, prioriteringar och målsättningar ska den vägleda hela kommunens arbete för ett bättre klimat och en renare miljö i Sollentuna, säger Jonas Riedel.

Ska följas upp varje år

Sollentuna kommer att fokusera arbetet på hållbart byggande och förvaltande, kvalitet i ytvatten, hållbar konsumtion och klimatpåverkan från trafik.

Det är områden där kommunen har utmaningar för att uppnå långsiktig hållbarhet, samtidigt som man har möjlighet att fatta viktiga beslut och agera.

– Vi ska prioritera de åtgärder som gör störst skillnad för miljön och klimatet i Sollentuna. Vi kommer årligen följa upp arbetet med den nya planen för att säkerställa att det vi gör får effekt. Uppföljningsarbetet vävs samman med Agenda 2030. På så sätt får vi en sammanhållen planering och utvärdering i hela kommunkoncernen, säger Jonas Riedel (C).

Och hur ska målet om att helt sluta tära på jordens resurser uppnås?

– Vi jobbar hårt med till exempel att inte släppa ut koldioxid. Det handlar om vad vi gör som kommun men också att underlätta för medborgarna att göra klimatsmarta val, exempelvis med bättre cykelvägar och kollektivtrafik, cykelparkeringar och avfallshantering, säger Jonas Riedel och fortsätter:

– Ska vi följa Parisavtalet så är vi väldigt sent ute, och det gäller inte specifikt oss utan hela världen, så nu blir det en utmaning. Det här borde ha påbörjats för länge sedan, men vi kan inte göra mer än det bästa vi kan i dag.

Sex katalysatorstölder på ett dygn

Nyheter "Vi tror att det är ligor som står för stölderna" I tisdags och i onsdags skedde sex katalysatorstölder i Sollentuna – inom loppet av ett dygn.fredag 15/10 15:21