Ur spår. Honest Ilebor Lucky och Adrian Stere parerar mötande på strandpromenaden. Foto: Andreas Enbuske

Vilken sida är din egentligen?

Sällan sätts vår förmåga att samsas om utrymmet på så hårda prov som på gångbanorna. Vilken sida är det som gäller?

  • Publicerad 09:15, 19 apr 2013

Alla som rört sig längs Kungsholms strand, Årstaviken eller någon annan gång- och cykelbana en solig dag har med stor sannolikhet svurit inombords åt andras brist på trafikvett.
Gå till höger, säger vissa. Håll vänster, säger andra. Situationen förvärras av cyklister och joggare som sick-sackar fram och barnvagnsligor som går i bredd över heeeeela gångbanan, från kant till kant.
Cecilia Giordani och Cibelle Chaocheva ställs regelbundet inför delikata trängselproblem under promenader längs Kungholms strand.
– Det händer på trottoarerna med. Alla blir irriterade på varandra, säger Cibelle.
Båda är övertygade om att de vet vad som gäller.
– Man ska gå på höger sida, säger Cibelle.
– Nej, vänster! kontrar Cecilia.

Långsamma flanörer
En cykel är ett fordon och ska enligt trafikförordningen köras på höger sida. Men om man som cyklist hamnar i ett lemmeltåg av långsamma flanörer längs Årstaviken, är det lättare sagt än gjort. Huvudsaken är att cyklisterna anpassar sig efter de gående, som har företräde på kombinerade gång- och cykelbanor.
– Man får helt enkelt försöka läsa av vilken sida medtrafikanterna väljer. På en kombinerad gång- och cykelväg ska man samsas, säger Per-Åke Tjärnberg, trafikplanerare på trafikkontoret.
Det är också lättare sagt än gjort. Vissa gånger går det illa. Polisen kan ge flera exempel på dödsolyckor som inträffat på grund av att cyk-lister inte hunnit bromsa för gående som plötsligt tagit ett steg åt sidan.
Flanören Adrian Stere som promenerar längs Kungsholms strand har själv råkat illa ut.
– Jag var ute och gick i augusti förra året när jag plötsligt hörde någon som plingade frenetiskt bakom mig. Precis när jag vänder mig om körde en cyklist in i min rygg. Jag ramlade och skadade knät, säger han.

Längst till vänster
Gångtrafikanter ska gå i vägrenen och på trottoarer om sådana finns men på en gång- och cykelbana är regeln en annan. Håll i er nu. Hans Brant, förundersökningsledare på Citypolisens trafiksektion, kan lagen:
– Gående ska om möjligt gå längst till vänster, säger han.
Detsamma gäller joggare. Den som bär rullskridskor, rullskidor eller färdas med annan liknande utrustning ska däremot hålla till höger.
Enligt Per-Åke Tjärnberg ställer medborgare med jämna mellanrum krav på nya skyltar längs gång- och cykelstråken. Men staden har inte planer på att sätta upp några.
– Det finns ingen plats för fler skyltar. Och även om vi satte upp nya skyltar skulle folk skita i dem.
Så, polis Hans Brant, då måste vi helt enkelt lära oss att samsas?
– Ja, visst är det en ljuvlig idé. Vi måste alla hjälpa till för att undvika olyckor. Vi kan inte peppra hela stan med skyltar, säger han.

Fakta

Får jag böter om jag cyklar förbi en gående på vänster sida?
Kan en cyklist som sick-sackar sig fram mellan gångtrafikanter på en gång- och cykelbana få böter för att ha brutit mot regeln om att cykla på höger sida? Nej, säger trafikpolisen.
   – Om du väjer för att undvika en olycka då ska du inte bli bötfälld, säger förundersökningsledare Hans Brant.

Håll till vänster på T-Centralen!
I passagen mellan tunnelbanan och de andra tågen bör du hålla till vänster för att undgå kollision. För närvarande är den oskrivna regeln tydligare än någonsin. Sedan en tid tillbaka blinkar skyltar i taket med uppmaning om att hålla till vänster.
’’ Det har alltid varit vänstertrafik i tunnelbanan. Den är byggd på 50-talet då vi fortfarande hade vänstertrafik i Sverige. Skyltarna har vi satt upp för att vi bygger om och passagen just nu är smalare än vanligt. Då blir det extra viktigt att alla gör likadant’’, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen, fastighetsbolaget som äger Centralstationen.

Visa merVisa mindre