Foto: Sacharias Källdén/Albin Tingstedt

Vilken är den viktigaste valfrågan i Botkyrka och Salem 2022?

  • Publicerad 06:51, 17 jan 2022

Ungdomsarbetslösheten och skolornas kvalitet är två ämnen som lär påverka valrörelsen i Botkyrka. Det går knappast heller att blunda för gängkriminaliteten.

Botkyrkas politiker lär också få arbeta hårt för att återfå förtroendet som för många Botkyrkabor raserades efter den senaste tidens sopbränder, samtidigt som kommunen brottas med ett av landets lägsta procentuella valdeltagande till kommunfullmäktige.

Och i Salem lär det handla om kommunens miljöarbete utifrån de nya klimatmålen som man antog i början av 2021, som fått både ris och ros av vanliga Svenssons liksom lokala miljöaktivister.

Vilken är den viktigaste lokala valfrågan enligt dig?

Foto: Sacharias Källdén

Anders Olsson, 68, Tumba

– När man bor i den här kommunen är det väl miljöhanteringen som är viktigast. Nu har man börjat ta hand om Kassmyra, och det är ju bra – det kan inte ligga här hur länge som helst. Jag hade också gärna sett mer information kring vad som händer med Tumba skog. Där hade det kunnat vara bättre. Allt ser ju förfärligt ut innan man är klar, så att säga. Men man måste ju ha bostäder, men sedan blir ju frågan vad som händer med trafiken när 550 nya bostäder ska komma på plats?

Foto: Albin Tingstedt

Sofia, 38, och Iris, 4, Halvarsson, Rönninge

– Sakfrågorna är ju lite kopplade till var man är i livet. För mig är det barn- och äldreomsorgen, och hur de tas om hand. Men också sjukvården eftersom jag pluggar till sjuksköterska, och då är ju den budgeten viktig för mig eftersom det styr lite vilka arbetsvillkor jag får.

Foto: Albin Tingstedt

Gia Sarestål, 26, Alby, med Dino, 8 månader

– Säkerheten. Jag känner mig inte alls trygg när jag går hem om kvällarna. Bara om jag går med Dino eller med min sambo. Men det skulle kunna bli bättre genom mer belysning. Satsar man på det tror jag också att Albys rykte skulle kunna bli bättre.

Foto: Albin Tingstedt

Elisabeth Nygren, 73, Salem

– Man måste få bukt med kriminaliteten. Men jag tycker också att skolan är en viktig fråga, även om jag inte längre har några barn som går i skolan. Skolan borde vara jämlik över hela landet, kanske med mer översyn från statligt håll.

Foto: Sara Rådman

Bushra Salman, 57, Norsborg

– Att barnen här får bli duktiga på svenska, för de är inte så bra på det. Det är nästan bara barn från andra länder i skolorna och förskolorna. Även lärarna kommer från andra länder. Jag tror det hade varit bra med olika medborgare som till exempel svenskar också.

Foto: Sara Rådman

Agneta, 54, och Magnus, 56, Lundberg, Tumba

– Att ungdomar har någonstans att vara, Vi bor ju i ett utsatt område och det är tufft med gäng och kriminalitet. Där är skolan jätteviktig men det är även viktigt att man satsar på aktiviteter efter skolan som till exempel ungdomsgårdar, säger Magnus.