"Sedan tränger parkeringsproblematiken på" säger Lennart Kalderén som Foto: Anders Björklund

Viktiga förhandlingar om centrala Salem pågår

Tanken var att flytta centrum. Men idén gick om intet. Nu måste kommunen, centrumägarna och de involverade byggherrarna hitta en ny väg framåt.

  • Publicerad 08:49, 14 nov 2018

De nya centrumägarnas idé var att bygga ett nytt centrum i sänkan där fotbollsplanen ligger i dag. Men i april kom besked om att flytten som kallats förslag Beta inte blir av.

– Tanken har aldrig varit att gå in med skattemedel i projektet varken i Beta eller Alfa. Efter förhandlingar med centrumägaren har vi kommit fram till att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för projekt Beta, sade kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) då.

400 bostäder

I stället är det nu alternativ Alfa som gäller. Målet här är 400 bostäder och fler p-platser både ovan och under jord.

– Det är framförallt detta som är kommunens mål i projektet.

”Så snart som möjligt”

Enligt Kalderén pågår nu en intensiv mötesserie mellan centrumägarna och en ny stor intressent som vill bygga bostäder.

– För att få fram ett konkret förslag så snart som möjligt, säger Lennart Kalderén (M).

Förslag kring jul?

Paliro förvaltar centrum på uppdrag av ägarna Grandholm Gruppen AB.

– Framåt jul hoppas vi att det finns något mer konkret att presentera. Just nu är det förutsättningslösa diskussioner, säger Andreas Nylund på Paliro.

Beroende

Men vad som ska hända i framtiden kan han inte säga så mycket om i dag.

– Just nu tittar vi på att behålla strukturen på husen som de är, men att göra invändiga förändringar så att enklare och trevligare att handla. Vi gör till exempel löpande events och tittar på förbättrad skyltning oberoende av hur det går med den stora utvecklingen går. Vad som händer med centrum är beroende av hur den stora utvecklingen går, säger han.

Ser likadant ut

Lennart Kalderén kommer att hålla tal i centrum på jubileumsdagen.

Vad tänker du efter de 50 år som gått?

– Salems centrum förändrades ganska rejält kring 1990 då det blev inglasat och fick Systembolaget. Nu är det dags för något nytt. Sedan tränger parkeringsproblematiken på. Och Säby bollplan ser ju ut precis som när jag flyttade hit. Det är en alltför stor och fin yta för att stå tom när vi har bostadsbrist. Den ser precis ut som när jag flyttade hit för 50 år sedan.