Vikingarnas silverskatt hittades i Vallentuna

En stor silverskatt från vikingatiden har hittats av arkeologerna som just nu gräver i Molnby inför bygget av SL:s stor fordonsdepå i Molnby, Vallentuna. Fyndet av de 163 silvermynten är ett av de största som gjorts i Uppland.

  • Publicerad 09:50, 15 nov 2016

Någon gång i mitten på 900-talet bestämde sig en hyfsat välbärgad viking i Molnby för att säkra en del av sina silvertillgångar.

Platsen där de 163 silvermynten skulle vara trygga var en redan då uråldrig bronsåldersgrav, redan då 2000 år gammal. Här vilade kanske någon av vikingens förfäder. Fast man bytt religion skulle detta var en trygg plats.

Nu har arkeologer hittat skatten.

– Det gör oss förstås väldigt glada och nyfikna, säger Åsa Berger, kommunikatör på Arkeologikonsult som gör utgrävningen i Molnby.

Skatten består av 163 silvermynt i gott skick. De hittades i ett 3000 år gammalt gradröse. Men mynten är tillverkade på 900-talet. De har arabisk skrift och enligt arkeologerna kommer de från Samarkand, det vill säga dagen Uzbekistan och Iran. Några är från Ryssland. Mynten visar att vikingarna idkade handel och utbyte med den muslimska världen.

Skatten är en av de största som hittats i Uppland. Men det rör sig inte om några Joakim von Anka – rikedomar. Ungefär en och en halv häst eller tio kor kunde man få för den här summan.

Varför vikingar valde att gräva ner pengar och andra rikedomar vet man inte. Förr trodde forskarna att det handlade om att gömma sina tillgångar inför hotande krig och oroligheter. Men det finns andra tolkningar.

– Vi har inte några indikationer på att stridigheter har varit orsaken till att mynten grävdes ner här, säger Anna Hed, en av projektledarna i ett pressmeddelande om skatten. I de isländska sagorna berättas att rikedomar som man grävde ner i sin livstid skulle komma personen tillgodo i livet efter detta. Kanske är det så man har tänkt här, fortsätter hon. Som en slags pensionsförsäkring efter döden.

Utgrävningen i Molnby är  en av de större utgrävningarna som gjorts i Stockholms län. Området är 18 fotbollsplaner stort.

Platsen är speciellt intressant eftersom den varit bebodd så länge. 3000 år har människor bott där. Redan på vikingarnas tid var platsen uråldrig.

– Det det som är häftigt med det här fyndet. Inte bara att man hittat en samling mynt, utan historien omkring. Platsen har en sådan kontinuitet, man kan förställa sig hur de såg på sin omgivning, säger Åsa Berger.

Mynten ska nu analyseras och vårdas av en konservator – så fort de tas upp ut jorden påbörjas ett snabbt förfall. Så småningom kommer de att förvaras på Kungliga myntkabinettet.