Kvinna. I en av gravarna hittade man en kvinna från vikingtiden, som begravts i en kista. Foto: Leif Grönwall, Fornminnesnytt

Vikingakvinna hittad i Viggbyholm efter utgrävning

Nu har utgrävningarna vid de tre gravarna som hittats i Viggbyholm blivit klara. I en grav hittades en kvinna från vikingatiden.

  • Publicerad 07:00, 25 dec 2021

Nu kanske vi har hittat de människor som bodde på gården

I samband med att man började arbetet med att anlägga en ny cykelväg längs med Skördevägen i Viggbyholm hittades tre gravar och kommunen stoppade arbetet.

Något Mitt i skrivit om tidigare.

Gravarna har nu undersökts av arkeologer som hittat flera fynd på platsen. De kommer troligtvis från vikingatiden.

I den sista graven som undersöktes hittades ett skelett från en kvinna som troligen levde på platsen i Viggbyholm under vikingatiden.

– En äldre kvinna, inte så lång och inte stor. I slutet av vikingatiden blir jordbegravningar vanligast när kristendomen inträder, säger arkeologen John Hamilton som arbetat på platsen under ett par veckor.

Själva skallen var enligt undersökningen välbevarad, men skeletten var i dålig skick. Dock kunde arkeologerna mäta upp kvinnan, vilken var en fördel.

– Tänderna var välbevarade, men de var slitna vilket de ofta var på äldre människor under den här tiden, säger han.

En av de tre gravarna var en askgrav, i den har man hittat en urna i keramik. Man har även hittat kistspikar, delar av en kam av horn och små fragment av järn och brons.

Skadad. Här är den tand som hittades, den har flera skador vilket var vanligt på äldre människor på vikingatiden. Foto: Leif Grönwall, Fornminnesnytt

En gravarna har dock fått stora skador.

– Den ena graven var så pass skadad att ni vi inte hittade så mycket i den. Om de största skadorna uppkommit när man anlade Skördevägen på 50-talet eller nu vet man inte helt, säger han.

Vad betyder fynden för historien?

– Det är intressant att koppla ihop det med själva boplatsen som finns bredvid. Nu kanske vi har hittat de människor som bodde på gården och berätta om dem, säger John Hamilton.

Nu kommer fynden att undersökas berättar han.

– Det kommer göras analyser som kommer att ge resultat och bestämningar, det ska ske så snart vi kan, säger han.

Nu kan kommunen fortsätta med cykelvägen. Till våren ska arbetet med det nya bostadsområdet, som ska byggas här, fortsätta. Tanken är att man då ska bredda Skördevägen, vilket gör att arkeologerna ska fortsätta att undersöka.

– Det är ganska stor risk att ligger fler gravar på platsen. Det kan vara fler gravar som är förstörda sedan tidigare. I bästa fall är de bara övertäckta av vägen, säger John Hamilton.

Gravarna i Viggbyholm

Tre gravar hittades vid Skördevägen i Viggbyholm och arbetet med den planerade cykelvägen som kommunen byggde stoppades.

Man har gjort en skadedokumentation som visat att en av gravarna har fått omfattande skador från byggarbetet.

Ärendet bereds just nu hos länsstyrelsen.

I vår kommer arbetet med att bredda Skördevägen fortsätta, då ska arkologerna vara med och bevaka.

Visa merVisa mindre