Skyddas. Här på Bogesund är de två vikarna som kan bli Natura 2000-områden. Foto: Google maps

Vikar i Vaxholm kan bli skyddade

Två vikar i Vaxholm tillhör de totalt 13 nya platser som regeringen vill ska bli Natura 2000-områden. Det blev klart strax före jul.

  • Publicerad 06:15, 19 jan 2021

Vikarna är Ekefjärd och Nibbleviken, i söder respektive i norr på Bogesund.

Syftet med att skydda vikarna är att bevara biologisk mångfald eftersom de bedöms vara värdefulla naturtyper. Vaxholms stad yttrade sig redan 2015 positivt om skydd av vikarna.

Slutligt beslut för att vikarna ska få ingå nätverket av värdefulla naturområden inom EU fattas av EU-kommissionen.