Vice statsminister och biståndsminister Isabella Lövin (MP). Foto: Läsarbild läsarbild

Vice statsminister Lövin (MP) besökte Rinkeby

Under måndagen besökte Isabella Lövin (MP) vice statsminister och biståndsminister Rinkeby folkets hus, för att diskutera Sveriges utökade bistånd till Somalia. – Jag vill fortsätta jobba med att stärka Somalia genom biståndet, gärna med hjälp av diasporan, säger Isabella Lövin (MP).

  • Publicerad 10:37, 3 jul 2018

Under måndagen besökte Isabella Lövin (MP) vice statsminister och biståndsminister Rinkeby folkets hus.

Hon träffade bland andra Somaliska riksförbundet och flera andra somaliska representanter för att diskutera Sveriges utökade bistånd till Somalia.

Utökar biståndet till Somalia

– Det har varit mycket givande att diskutera det svenska biståndet till Somalia, och hur den svensk-somaliska diasporan kan bidra med sin kunskap, starka engagemang och framtidstro, säger Isabella Lövin (MP).

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden 2018-2022.

Jag vill fortsätta jobba med att stärka Somalia genom biståndet, gärna med hjälp av diasporan

Isabella Lövin (MP) vice statsminister och biståndsminister

Biståndet ska bland annat gå till demokrati- och statsbyggande, men också på arbetstillfällen och miljömässigt hållbar utveckling och en ny inriktning handlar om att jobba mot våldsam extremism.

”Kvinnor har en särskilt viktig roll”

– Jag vill fortsätta jobba med att stärka Somalia genom biståndet, gärna med hjälp av diasporan. I den nya strategin har särskilt kvinnor en särskilt viktig roll, säger Isabella Lövin (MP).

– Det var roligt att höra historier om svensksomalier som återvänt till Somalia för att bygga upp landet, och som tar med sig svensk kunskap och kultur. Så kan också migration långsiktigt stödja utvecklingen, säger Isabella Lövin (MP).