ORDFÖRANDE. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB). Foto: Upplands Väsby kommun

"Vi vill ha in dans i Kulturskolan"

Kulturskolan i Väsby har sång, konst, teater och nycirkus – men inte dans. – Vi vill gärna ha in det och tittar på det, säger Andrea Möllerberg (VB), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

  • Publicerad 06:30, 5 jun 2021

Dock är det ju oavsett aktör en utmaning med lokal, men man vill gärna ha in detta som en del i Kulturskolan.

Vad finns det för möjligheter till dansundervisning för barn och ungdomar i Väsby? Inte jättemånga visar det sig, när Mitt i tittar närmare på saken.

När Danshuset lämnar Väsby i höst återstår dansskolan Funky Kidz som hyr in sig med dansklasser ett par tillfällen i veckan i Vilundaparken. Kommunens allaktivitetshus, mobila ungdomsenheten för 12–20-åringar, har en dansgrupp. Där tar det i princip slut.

Kulturskolan saknar dans

Kulturskolan i Väsby har sång, konst, teater och nycirkus – men saknar dans.

– Vi håller på att titta på detta och vill gärna ha in dans. Dock är det ju oavsett aktör en utmaning med lokal, men man vill gärna ha in detta som en del i Kulturskolan, säger Andrea Möllerberg (VB), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Dans är en viktig aktivitet både ur perspektivet fysisk aktivitet och rörelse och det kulturella. Att kunna ha verksamheter som erbjuder dans i vår kommun är något som vi vill och strävar efter i största möjliga mån

Det satsas mycket på fotboll i Väsby, men lite på dans. Tycker du att det är rättvist ur ett jämställdhetsperspektiv?

– Jämställdhet är ju kopplat till kön och tittar man då på antal tjejer som spelar fotboll är det väldigt många tjejer som spelar fotboll jämfört med andra idrotter i antal utövare. Fotboll är just nu den idrott i Väsby som enligt våra underlag har högst belastning på sina anläggningar, säger Andrea Möllerberg.

I fem andra kommuner, bland annat i Nacka och Österåker, finns så kallade kulturcheckar. Med dem kan barnfamiljer välja de kulturaktiviteter de själva önskar.

Kulturcheckar kan vara ett sätt att underlätta för dansskolor att etablera sig och verka i en kommun. Kan det vara något för Väsby?

– Det är inget som vi har tittat på just nu, säger Andrea Möllerberg.