"Vi når inte alla barn och unga som behöver hjälp"

Socialtjänsten tvingas prioritera hårt bland ärenden som har med barn och ungdomar att göra för att hinna med. ”Vi har nu nått gränsen för vad vi kan godta som en rimlig nivå” skriver enhetschefen Sakir Demirel i en rapport till socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

90 anmälningar i månaden sedan oktober 2011. Det är en ökning med mer är 40 procent jämfört med motsvarande period innan. Trots det har verksamheten, enligt verksamhetschefen Sakir Demirel, lyckats hålla en budget i balans.
– Socialtjänstens verksamhet styrs av de budgetramar och direktiv som politiker beslutar om. Det är det vi har att hålla oss till, säger Sakir Demirel.
Enligt rapporten har stadsdelsnämndens budget för barn och ungdom minskat sedan 2005 med 24,1 miljoner kronor, 31procent. Samtidigt har mängden ärenden ökat.
För att pengarna ska räcka till har verksamheten, enligt rapporten, tvingats prioritera hårt bland ärenden som har med barn och ungdomar att göra.
– Vi gör vårt yttersta för att leva upp till gällande lagar och riktlinjer inom givna ekonomiska ramar. Men vi måste sortera bland de svåra fallen hos barn som riskerar att fara illa. Men det räcker inte, säger Sakir Demirel.
I rapporten som gjorts på begäran av socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) beskrivs belastningen av ärenden som nästan ohållbar med ”växande svårigheter för social omsorg att genomföra sitt uppdrag enligt lagens intentioner”.  
Den hårda belastningen innebär också det förebyggande arbetet uteblir.
– De barn som vi inte hinner med eller ens når kommer i framtiden bli aktuella som ärenden hos oss, säger Sakir Demirel.
Men mer pengar räcker inte för att socialtjänsten i Rinkeby-Kista ska kunna möta det behov som finns i stadsdelen, menar Sakir Demirel.
– Socialtjänsten som den är byggd idag är tänkt att möta behov som kanske berör tre till fyra procent av befolkningen. Men behoven i vår stadsdel är mycket större och problematiken ser annorlunda ut. Vi kan inte ha samma tänk och förutsättningar här som på Östermalm, säger Sakir Demirel.
Han vill skapa en organisation som han kallar ”Förstalinjens socialtjänst”. Den ska vara lättillgänglig, flexibel och nära invånarna, berättar han.
– Jag skulle vilja minska administrationen, öka kontaktytorna med våra invånare genom att vara där de finns för att kunna nå de grupper som vi idag inte kan, säger Sakir Demirel.
Han vill också hitta samverkansformer för att kunna ta tillvara de samhällsresurser som redan finns.
– Samverkan är viktigt. Men idag har vi en fragmenterad vård och skola. Det är många bolag som startar verksamhet och det är inte alltid lätt att hitta samarbetsformer med dem, säger Sakir Demirel.
Men det förutsätter, menar Sakir Demirel, strategisk styrning och investeringar som kräver politiska beslut.
Norra Sidan har sökt socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) för kommentar kring rapporten. Men hon meddelar att hon inte begärt någon rapport från socialtjänsten i Rinkeby-Kista och de problem som tas upp i rapporten är frågor som måste lösas lokalt.   

Relaterad information

Fakta ur socialtjänstens rapport

Andel inkomna anmälningar till socialtjänsten för åldersgruppen 0-20 år:
Rinkeby-Kista:12 procent
Stockholm: 6,7 procent

I Stadsdelen Rinkeby-Kista finns sex fristående grundskolor, 13 kommunala grundskolor, 29 fristående/privata/föräldrakooperativ och 30 kommunala förskolor. Av barnen i stadsdelen går 34,7 procent i skola eller förskola utanför stadsdelen. Det gör att socialtjänsten har allt fler aktörer att samverka med.

Andel obehöriga till gymnasiet i ett urval av skolor:
Rinkebyskolan: 37 procent
Ärvingeskolan: 17 procent
Husbygårdsskolan: 40 procent
Bredbyskolan: 21 procent

300 000 kronor kostar det att nyanställa en socialsekreterare. I Rinkeby-Kista har personalomsättningen ökat jämfört med tidigare år.

Under perioden 2005 till 2012 har budgeten för verksamhet för barn och ungdom minskat med 16 procent. Individ- och familjeomsorgen har fått ökad budget med 6,6 procent. Budgeten för verksamhet för barn och ungdom har minskat med 31 procent.

Visa merVisa mindre