För få äldre med utländsk bakgrund besökte Mötesplats Jordbro, menar Mehmet Coksürer (MP). Foto: Mostphotos

”Vi lockade inte äldre med utländsk bakgrund”

Ungdomsstök, skadegörelse och otrygghet för personal och äldre. Så har mötena mellan äldre och unga i Mötesplats Jordbro summerats.

  • Publicerad 06:00, 2 okt 2018

Kommunen misslyckades med att locka äldre med utländsk bakgrund till det generationsöverskridande fritidsprojektet Mötesplats Jordbro. Det menar kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP).

Han vill inte svara på frågor kring avvecklingen av projektet på telefon, men svarar i mejl på våra frågor.

Äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) har sagt att hälften av besökarna på Mötesplats Jordbro talade ytterligare ett språk än svenska, men Mehmet Coksürer (MP) tycker alltså att kommunen misslyckades med att locka äldre med utländsk bakgrund.

Mitt i: Ser du ”Mötesplats Jordbro” som misslyckat?

– Nej, projektet löper nu ut och kommer att gå in i ordinarie verksamhet. Många ungdomar har upplevt verksamheten som positiv och viktig. Däremot var lokalerna inte optimala och det fanns vissa förhoppningar som inte infriades, till exempel när det gäller att locka äldre med utländsk bakgrund, skriver Mehmet Coksürer.

Mitt i: Varför har ungdomar förstört och stått för skadegörelse, upplever du?

– Det är upp till polisen att utreda motiv i enskilda fall. Det accepteras aldrig skadegörelse eller andra brott inom våra lokaler, skriver Mehmet Coksürer.

Mitt i: Vad menar du med att mötesplatsen inte lyckades locka äldre med utländsk bakgrund? Enligt Annett Haaf så lyckades man ju nå fler äldre med ett annat språk förutom svenska än vad som var målet? Hälften hade ett andra språk, medan målet bara var en tredjedel?

– Det är positivt att en stor andel med utländsk bakgrund besökt mötesplatsen, men med tanke på hur många av Jordbroborna som har utländsk bakgrund var förhoppningen att det skulle vara ännu fler, skriver Mehmet Coksürer.

Det är sedan tidigare klart att de äldre ska få vara kvar på mötesplatsen tills andra lokaler i Jordbro hittats åt dem, och enligt Annett Haaf ska det även finnas plats för ett ”Mötesplats-projekt” om det blir ett nytt kulturhus i Jordbro.