Polisen inte lika synlig efter personaltapp i Järva. Foto: Mitt i

”Vi har tappat omkring ett 10-tal poliser”

Polisnärvaro och brottsförebyggande arbete får stå tillbaka när polisen i Järva tappar personal. – Vi har tappat omkring ett 10-tal poliser. Det kommer att vara en lägre bemanning under ett par månader framöver, säger Daniel Mattsson, teamledare för lokalpolisområde Rinkeby.

  • Publicerad 13:14, 13 nov 2018

Polisen i lokalpolisområde Rinkeby har mellan april och september i år tappat ett 10-tal anställda.

– Ja, vi har tappat omkring ett 10-tal poliser i lokalpolisområde Rinkeby. Det kommer att vara en lägre bemanning under ett par månader framöver, säger Daniel Mattsson, teamledare för lokalpolisområde Rinkeby.

Vad beror tappet på? 

 – Alla som slutat har sökt andra tjänster inom polisen. En del har bytt arbetsplats till andra delar av landet, en del byter uppdrag inom region Stockholm och några får uppdrag på nationell nivå.

Vill de inte jobba i Järva?

 – Med ganska stor säkerhet kan jag säga att nästan alla som just nu arbetar på lokalpolisområde Rinkeby vill arbeta i Järvaområdet. Vi har en bra verksamhet och vi trivs med de utmaningar som området har och vi vill göra skillnad för de personer som bor och är verksamma i området, säger Daniel Mattsson.

Närvaro på torget och brottsförebyggande arbete kan vi tyvärr inte lägga lika mycket resurser

Daniel Mattsson, teamledare för lokalpolisområde Rinkeby

Han berättar att några få valt att söka annan placering med anledning av polisens planerade flytt från Solna till Rinkeby, när polishuset står färdigt.

– Det beror på social faktorer som gör att ha sin arbetsplats i Rinkeby inte passar och jag vill poängtera att merparten av de som fått andra tjänster har arbetat flera år i området samt att de inte uppger att arbeta i Järvaområdet som orsak till att söka sig vidare.

Mindre polisnärvaro på torget 

 På grund av personaltappet för polisen i Järva har de tvingats prioritera om vissa delar av sitt arbete.

– Närvaro på torget och brottsförebyggande arbete kan vi tyvärr inte lägga lika mycket resurser på under ett par månader framöver, säger Daniel Mattsson.

De kommer däremot inte att tumma på bemanningen för att kunna åka ut på utryckning.

– Rekryteringen pågår för fullt och vi hoppas att det ska gå snabbt.

Polisstationen som byggs i Rinkeby är planerad för 240 polisanställda plus polisens kontaktcenter. Polishuset ska stå klart år 2020.

Daniel Mattsson vill inte berätta hur många poliser som i dagsläget arbetar i lokalpolisområde Rinkeby.

– Vi har en bra bit kvar innan vi är 240 anställda, men det är vårt mål och strävan, säger han.