ORO. "Det här är Alicia! Hon är en av våra pärlor på nattpatrullen. Trots sin egen oro och brist på utrustning, tar hon på sig den utrustning som vi tillsammans kunde trolla fram och är beredd att ta hand om vår smittade kund." #stannahemma , skriver Nadia Mottaghi på vårdföretaget Anooni. Foto: Privat

"Vi har använt soppåsar och toapapper för att skydda oss"

Skoskydd som mössa, soppåsar som armskydd och toapapper som munskydd. Hemtjänstpersonalen i Upplands Väsby har fått hitta på egna, kreativa lösningar när det saknats skyddsutrustning i arbetet med covid-19-smittade kunder. Nu ska de anställda få extra stöd och utbildning för att skydda sig själva och minska risken för smittspridning.

  • Publicerad 11:15, 9 apr 2020

Mitt mål är att öka kunskapen och minska oron kring corona.

"Mitt mål är att öka kunskapen och minska oron kring corona." Nadia Mottaghi, vd på vårdföretaget Anooni, har tagit initiativ till en utbildning som syftar till att minska smittspridningen. Foto: Privat

I Upplands Väsby kommun finns det runt 600 personer med trygghetslarm. Sedan 2013 är det vårdföretaget Anooni som är ansvarig för larmen och skickar ut en nattpatrull när någon larmar.

Den nya coronasituationen ställer dock nya krav på hur personalen jobbar. Antalet smittade i corona fortsätter att stiga och nattpatruller och hemtjänst behöver i allt större utsträckning besöka och vårda kunder med covid-19 smitta i deras hem.

– Oron är stor bland personalen. Trots att vi har förberett oss i flera veckor med handlingsplaner, åtgärdsplaner, riskbedömningar och beställt skyddsutrustning i god tid, togs vi ändå på sängen, säger Nadia Mottaghi, vd och verksamhetsansvarig på Anooni.

Hon berättar att de fick sin första bekräftade smittad kund i början av april – och skyddsutrustningen hade inte kommit fram.

– Det saknades munskydd, långärmade förkläden, mössa och ytdesinfektion. Vi hade däremot handsprit, handskar, toapapper, visir, gummiband, skoskydd och soppåsar. Vi fick helt enkelt tillverka egna skydd, berättar hon.

Stöd och utbildning

Nu erbjuder företaget stöd och utbildning, som betalas av kommunen, till personal på hemtjänstföretag i Upplands Väsby.

– Vi vill på ett kollegialt sätt hjälpa även annan hemtjänstpersonal och utförare i kommunen för att öka kunskapen och minska oron, säger hon.

Men situationen är allvarlig.

– Vi kommer att ha fler kunder som är smittade av covid-19 och som riskerar att bli smittade. Det är viktigt att vi gör rätt saker och även lär oss att hitta alternativ skyddsutrustning när leveranserna dröjer, säger hon.

Personalen ska lära sig att skydda sig själva och minska risken för smittspridning – i det ingår även att använda skyddsutrustningen på rätt sätt.

– Personalen kanske är inne hos en kund med befarad smitta och går med handskarna till bilen och tar på saker. Det är lätt att lura sig själv när man har handskar på sig, de måste spritas i olika moment, säger hon.

Specialiserad grupp

Nadia Mottaghi kommer att hålla i utbildningarna med två, tre personer åt gången. Hon har även lämnat förslag på att en särskild covid-19-grupp bildas, som är specialiserad på området.

Hon vill dock inte skapa onödig oro.

– Vi får bra stöd av kommunen. De är tillgängliga dygnet runt och levererar utrustning under helgerna.

Hon vill passa på att ge en eloge till den personal som vågar sig ut till kunderna, trots brist på regelrätt skyddsutrustning.

– Jag vill hylla dem och lyfta problematiken. Om inte de vågade skulle många av våra äldre bli lidande, säger Nadia Mottaghi.

Kommunen anpassar verksamheten under pågående pandemi

Genom ett ordförandebeslut utökar kommunen möjligheterna att hantera konsekvenserna av den pågående spridningen av coronaviruset och covid-19. 

Medarbetare kan flyttas mellan olika verksamheter för att säkra bemanningen inom omsorgen.

Alla kommunens kontor ska så långt det är möjligt bidra i arbetet att säkra skyddsutrustning för social- och omsorgskontorets behov.

Kommunen förbereder för att aktivera krislägesavtalet.

Ordförandebeslutet fattades den 3 april av Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

"Väsbyborna ska kunna känna sig trygga med att kommunen noga följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. För mig är det självklart att i detta läge möjliggöra för en flexibel organisation som snabbt kan agera när läget förändras", skriver Oskar Weinmar.

Skyddsutrustning är en av de prioriterade frågorna. I helgen har handsprit, nya munskydd och nya skyddsvisir anlänt till kommunen. Ytterligare skyddsvisir är på väg att levereras i veckan.

Visa merVisa mindre

Extra utbildning för hemtjänstpersonal

• När, hur och vilka skyddsutrustningar som ska användas i nära kontakt med covid-19-smittade kunder.

• Alternativ skyddsutrustning.

• Handledning och arbetssätt för att minska smittspridningen och hur personalen ska skydda sig.

• Andra stöd eller frågor inom arbete kring covid-19.