Fritz Eriksson är orolig för att blåljusfordon och servicebilar ska fastna i trafiken. Foto: Daniel Díaz

”Vi blir instängda här i Vårberg”

Cirka 2 000 nya bostäder planeras i Vårberg. Samtidigt ska de enda vägar som leder in och ut ur området bitvis bli smalare. – Vi blir instängda här i Vårberg, säger Fritz Eriksson.

  • Publicerad 11:49, 11 sep 2018

Fritz Eriksson kan Vårberg som sin egen ficka. Han bor i ett radhus i den norra delen sedan 1981 och har cyklat, promenerat och rullat barnvagn här fler gånger än han kan minnas.

Många bilresor har det också blivit. När Fritz Eriksson ska lämna Vårberg kör han på Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen – de enda vägar som leder in och ut ur området. Nu är han rädd för framtida trafikproppar.

– Det är självklart att man ska bygga nya hus men att samtidigt smalna av de enda utfarter som finns, det är vansinne. Många som flyttar hit kommer att ha bil, säger han.

Han syftar dels på planerna för Vårbergsvägen, som ska göras om till en stadsgata med en smalare körbana, dels planerna för Vårholmsbackarna, nära korsningen mot Falkholmsgränd. Där ska ett litet torg byggas, och vid det torget ska Vårholmsbackarna smalnas av till en enfilig väg med en busshållsplats.

”Vår utfart stryps”, säger Fritz Eriksson. Han är starkt kritisk till att Vårholmsbackarna ska göras enfilig här, vid korsningen mot Falkholmsgränd.  Foto: Daniel Díaz

– Om man tränger in all trafik i en fil – vad händer då om buss 135 kommer åkande samtidigt som brandkåren ska förbi och ambulansen ska hämta mig när jag fått hjärtinfarkt? Hur ska de komma fram? undrar han.

Biltrafiken ska minska

Men på stadsbyggnadskontoret tonar man ner farhågorna. Här jobbar stadsplanerarna för att stockholmarna ska välja bort bilen i så hög grad som möjligt. Lyckas de ska det inte bli några bilköer.

– Målsättningen är att gynna kollektivtrafiken, vilket också bidrar till minskad klimatpåverkan och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, säger stadsplaneraren Jenny Åberg.

Att smalna av Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna är en del av strategin för att minska bilismen. Andra delar är att ha ett lågt parkeringstal (antal p-platser per lägenhet som byggs) och att ge stort utrymme åt gång- och cykelvägar.

Prognoser över trafikflöden

Stadsplanerna gör också prognoser över framtida trafikflöden på vägarna.

– På den del av Vårholmsbackarna där en kort sträcka blir enfilig är trafikflödet inte stort i dag. Och utifrån prognoser gör staden bedömningen att den nya bebyggelsen inte kommer att medföra några stora trafikökningar, säger stadsplaneraren Elin Henriksson.

Det argumentet lugnar inte Fritz Eriksson:

– Vi blir instängda här i Vårberg. Det är allvarligt att blåljusfordon kan få svårt att nå fram, säger han.

Viadukt ska byggas bort

Han är också kritisk till att trafiksepareringen ska bort. I korsningen Vårholmsbackarna-Falkholmsgränd finns i dag en viadukt  för fotgängare och cyklister. Den vill stadsplanerna riva (precis som de vill riva gångtunnlar vid Vårbergsvägen, nära Söderholmsskolan). Alla trafiktanter ska i stället samsas på samma gatunivå.

Motiveringen är bland annat att mörka tunnlar skapar otrygghet. Fritz Eriksson skakar på huvudet.

–Det här är ett lugnt område, med få brott. Utan viadukterna blir trafiksäkerheten sämre. Jag har aldrig gått med barnvagn eller cyklat i trafik här och det har känts väldigt bra.

I dag är korsningen Vårholmsbackarna–Falkholmsgränd planskild. Men viadukterna ska bort, enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Det minskar trafiksäkerheten, menat Fritz Eriksson. Foto: Daniel Díaz

Fakta

Chans att tycka till när förslagen är ute på granskning

Projekten Vårbergsvägen och Skärholmsdalen (där planerna för Vårholmsbackarna-Falkholmsgränd ingår) är en del av Fokus Skärholmen.

Båda projekten var ut på samråd hösten 2107. Sedan har förslagen till detaljplaner bearbetats, utifrån de synpunkter som kommit in.

Det omarbetade förslaget för Vårbergsvägen ska ut på granskning hösten 2018, för Skärholmsdalen gäller våren 2019.

Då finns en en sista chans att tycka till om planerna, för alla berörda.

 

 

Källa: Stokholms stad
Visa merVisa mindre