Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden, anser att resurserna inom skolan behöver omfördelas. Foto: Jonna Thomasson

"Vi behöver se över organisationen"

Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden, delar inte Lärarförbundets oro. Hon anser att pengarna inte används på rätt sätt i dag. "Vi har låg lärartäthet och många chefer, vi behöver se över vår organisation", säger hon.

  • Publicerad 16:35, 14 sep 2021

Enligt Jelena Drenjanin (M) menar att det handlar om en nödvändig omorganisation.

– När vi jämfört oss med andra kommuner ser vi att vi har väldigt många chefer och vi har inte alltid varit tydliga i deras i uppdragsbeskrivning. I dag gör våra intendenter olika saker på olika skolor. Jag tror att vi behöver titta över hur och vad våra chefer arbetar med.

Hon tror inte att färre chefer eller effektivare administration kommer leda till en högre arbetsbelastning för lärarna.

Inte större barngrupper

– Jag kan förstå från deras perspektiv, men vi behöver arbeta smartare. Om jag går tillbaka till min skolledarroll är min erfarenhet att när det är många chefer så efterfrågar de mer av skolledning och lärare som gör att de kommer bort från verksamheten. Jag tycker exempelvis inte att lärare ska ägna sin arbetstid åt att rapportera hur många som har cyklat till skolan.

Lärarförbundet är upprörda över att ni sparar på skolan när kommunen går plus. Vad säger du om det?

– Vi har jämfört oss med andra kommuner och har inte någon dålig skolpeng, vi ligger ganska genomsnittligt. Vi ser att vi ligger lågt på lärartäthet, men högt på administration och vi behöver se över vad kan vi göra.

Men det kan ni ju göra utan att genomföra nedskärningar?

– Budgeten är inte beslutad, men planeringsförutsättningarna bygger på vad kommunen har för inkomster och där finns ännu inte något utrymme. Det är en prognos på vad vi har att röra oss med.

Finns det risk för ännu större barngrupper?

– Nej.