Peter Forslund på Växthuset. Foto: Matilda Klar

Verksamhet för pensionärer startar i Hässelby

Sedan Växthusets gym stängde i Hässelby gård har verksamheten för pensionärer i området varit skral. Men nu startar två senioraktiviteter på Bibblerian.

  • Publicerad 09:49, 19 maj 2016

Växthuset i Vällingby centrum är den största mötesplatsen för seniorer i Hässelby-Vällingby.

– Av naturliga skäl är det de som bor närmast som kommer till oss så flest är från Vällingby, men vi har också folk från Hässelby, Spånga och Bromma, säger Peter Forslund på Växthuset.

Tidigare fanns också ett gym under Växthusets regi i Hässelby gård, men för några år sedan flyttades också det till lokalen i Vällingby. Sedan dess har det varit skralt med aktiviteter för seniorer i Hässelby. Men nu ska Växthuset starta en anhörigcirkel i Hässelby

– Till hösten startar vi en anhörigcirkel även på Bibblerian, säger Peter Forslund, som har märkt att det finns en efterfrågan på aktiviteter för seniorer i Hässelby.

Cirkeln ska stötta de som hjälper en anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Bibblerian ska också i egen regi starta en biståndshandläggartimme med drop-in. Under den här timmen kan den som vill ställa frågor kring till exempel ansökningar om hemtjänst eller äldreboende.