Samarbetet mot våldet. Jessica Johansson, verksamhetssamordnare på Ungdomsjouren Bellis, som är med och arrangerar veckan "Fri från våld" i Österåkers kommun, saknar männen både som medlemmar och deltagare på veckan.

"Vecka fri från våld" genomförd

Under en vecka varje år uppmärksammas på flera håll våldet, främst i hemmen. I Österåker brukar Ungdomsjouren Bellis och Kvinnojouren göra detta, i år är det första gången som också kommunen deltar. Men "Var är männen?" är en fråga som ställs.

  • Publicerad 10:21, 2 dec 2021

"En vecka fri från våld" är ett återkommande koncept, som ursprungligen är skapat av organisationerna MÄN och Unizon. I Österåker sker i år veckan i ett samarbete mellan kommunen, Ungdomsjouren Bellis, Svenska kyrkan och Kvinnojouren i Österåker.

Under veckan ligger fokus på mäns våld mot kvinnor för att det är störst problem. Ungdomsjouren Bellis uppmärksammar särskilt också HBQT-personer, då de är en grupp som är extra utsatta.

– Vi känner att det i dagsläget behövs en vecka där vi riktar allt fokus på våld. Det är viktigt att poängtera att den här veckan fokuserar på våldet som pågår i hemmet, inte våldet som syns på gatan, säger Jessica Johansson, verksamhetssamordnare Ungdomsjouren Bellis.

Når ut till fler

Under hela november har ungdomsjouren och kvinnojouren haft en utställning i ett skyltfönster utanför biograf Facklan. Där synliggör de vem en förövare kan vara genom att ha tre fiktiva personer som alla har olika exempel på beteenden och egenskaper hos en förövare. De har också haft en öppen gratisföreläsning om machokulturen med Stilla Yoldas, som de anordnade tillsammans med kommunen.

– Genom att ha föreläsningar som är gratis och öppna för alla kan vi nå ut till fler än annars, säger Jessica Johansson.

Var är männen?

Något som oroar Jessica är vilka som närvarar på temaveckan och vilka som är medlemmar i Ungdomsjouren Bellis. Det är alldeles för få män och Jessica Johansson ställer sig frågan "Var är männen?".

– Vi behöver vara fler i den här kampen. Machokulturen och destruktiva mansnormer påverkar och begränsar männen och vi tänker att de borde vilja borde vara med och bidra till förändring. Vi tycker att det finns många positiva delar med manlighet, men de negativa påverkar dem också, säger hon.

En vecka fri från våld

Organisationerna Unizon och MÄN har initierat veckan.

I Österåkers kommun samarbetar kommunen, Ungdomsjouren Bellis, Svenska kyrkan och Kvinnojoureni Österåker, med veckan.

Veckan har arrangerats sedan 2016.

Flera kommuner i Sverige är med och uppmärksammar veckan.

Syftet med veckan är att visa att förändring är möjligt, att visa att våld går att förebygga, normer går att förändra och att alla kan bidra.

Organisationen MÄN arbetar mot mäns våld och för jämställdhet.

Organisationen Unizon Unizon är ett riksförbund som arbetar för att vi ska ha ett jämställt samhälle fritt från våld.

Källa: https://www.mfj.se, https://www.unizonjourer.se, Österåkers kommun

Visa merVisa mindre