Järfällahus vägrar att stoppa bygget trots att de kan få höga böter. Foto: Christian Johansson

Vd:n medger fel men fortsätter ändå bygget

Järfällahus medger att de gjort fel – men fortsätter ändå bygga utan bygglov. – Att pausa ett pågående bygge är förenligt med stora kostnader, säger vd:n.

  • Publicerad 15:30, 14 jun 2018

Järfällahus bygger Söderhöjdens nya allaktivitetshus utan bygglov. Det kunde Mitt i berätta om tidigare i veckan.

Nu svarar Järfällahus att de dagligen för en dialog med bygglovenheten. Per Wistedt är tillförordnad vd.

– Vi levde i tron att det fanns ett bygglov. Vi har haft personalomsättningar här och de administrativa missarna som skedde när bygglovet skickades in 2016 visste vi inte om. När vi upptäckte att det saknades bygglov kontaktade vi bygglovenheten och nu för vi en dialog.

Men ni har ju fått förbud mot fortsatt bygge, varför pausar ni inte?

– Vi pratar varje dag för att hitta en lösning.

Men en byggpaus är väl bara ett telefonsamtal bort?

– Vi jobbar på en lösning och det är beklagligt att vi gjort fel från början.

Vad säger du till era hyresgäster som i förlängningen är de som kommer få betala de böter ni drar på er för att ni fortsätter bygga?

– Vi gör ju ekonomiska överväganden i alla beslut vi tar. Att pausa ett pågående bygge är förenligt med stora kostnader.

Så det är bättre rent ekonomiskt att fortsätta bygga och sen betala böter?

– Det har jag inte sagt.

Så varför pausar ni inte bara bygget?

– Vi jobbar ju tillsammans med bygglovenheten för att så snabbt som möjligt lösa det här på bästa sätt för att bygget skall kunna fortgå lagenligt.

Men bygglovenheten är ju tydliga med att ni inte får fortsätta bygga utan bygglov. Trots detta fortsätter ni?

– Jag förstår inte vad du är ute efter. Vi jobbar på att lösa det här.

På tisdag ska bolagets styrelse ha ett extrainsatt styrelsemöte som begärts av styrelsens vice ordförande, Johnny Lennström (M). Man vill då ha alla kort på bordet och få en förklaring till varför det blivit som det blivit.