Att hantera spelmissbruk blir något nytt för Vaxholm. Foto: Sara Flodin

Vaxholm ska införa terapi för spelmissbrukare

Ofta handlar det om hjälp med skuldsanering.Att spelmissbruket skrivs in i lagen blir något helt nytt för Vaxholm kommun att hantera – och några direktiv har ännu inte kommit, menar kommunen.

  • Publicerad 15:03, 17 jan 2018

I  Vaxholm är spelmissbrukare hänvisade till landstingets behandling för spelberoende. Men den nya lagen leder till att kommunen kommer att börja erbjuda någon form av terapi för spelmissbrukare, även om de inte stod redo vid årskiftet.

– Vi kommer att införa det i någon form under 2018. Strukturen för det är inte fastslagen, skriver Lorentz Ogebjer, enhetschef på vuxenenheten i Vaxholm.

Personalen har inte utbildats för att kunna ge särskilt stöd till spelmissbrukare men utbildningsinsatser är planerade till början av året.

Personer erbjuds skuld- och budgetrådgivning vid behov, tjänster som kommunen hyr in. Några anställda rådgivare finns inte på kommunen.

– Ofta handlar det om hjälp med skuldsanering, skriver Lorentz Ogebjer.

I och med den nya lagen får kommunerna även ett ansvar för att förebygga spelmissbruk men än har Vaxholms kommun inga svar på hur det ska gå till.

– Vi kommer att arbeta aktivt med  förebyggande åtgärder, men strukturen är för det är inte ännu bestämd, skriver Lorentz Ogebjer. 

Fakta

Läget i din kommun

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Nej
  3. Utbildad personal? Nej, inte ännu
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Vaxholms kommun