Ökar. Växande barngrupper oroar föräldrar på förskolan Stenkolet på Södermalm. Foto: Mostphotos

Växande barngrupper får föräldrar att ryta ifrån

I den ena förskolan har en gympasal tagits med i totalytan så att fler barn kan skrivas in. I den andra finns ingen barnvagnsparkering. Varje kvadratmeter får betydelse när förskolorna ­anpassas inför framtiden och barnen ska rymmas på färre förskolor.

  • Publicerad 06:15, 2 mar 2021

Stadens mål för förskolornas barngrupper är max 16 barn. På Stenkolet vid Vitabergsparken blir antalet barn i grupperna 17, 20, 24 och 36.

Strax före jul fick vårdnadshavare mejl om att antalet barn skulle ökas inför vårterminen.

– Några veckor tidigare hade vi fått mejl där personalen vädjade att hålla våra barn hemma under vinter ledigheten, eftersom de behöver återhämta sig efter pandemiåret, säger Hubert Smurawa, som har två barn på förskolan och är en av flera föräldrar som reagerat på beslutet.

Färre barn i stan

Prognosen för Söder är att antalet barn minskar över en femårsperiod. Därför måste alla förskolor använda sina lokaler så effektivt som möjligt, för att minska risken för att behöva läggas ned. När Stenkolet räknade med ytan i gympasalen gjorde det att antalet barn kunde ökas.

– Det känns som en byråkratisk manöver bara för att motivera beslutet. Vi hoppas att de ändrar sitt beslut, eller åtminstone väntar med att ta in de nya barnen tills dess att pandemin är över, säger Hubert Smurawa.

Även om kapaciteten ökats från 87 till 106 barn betyder inte det att så många kommer tas in under vårterminen, svarar förskolans rektor Lotta Rajalin.

Både Stenkolet på Söder och Godsvagnen i Hammarby sjöstad (bilden) ska växa. Många föräldrar oroar sig över barnkullarnas storlek, däribland Johan Ranstam med barn på Godsvagnen. Foto: Pekka Pääkkö

– I dag har vi ett 90-tal barn, lika många som i januari förra året. Vi ska inte upp till 106 nu, det är mer för framtiden. Som förskola kan vi inte låta bli att ta in barn vi har möjlighet för, då överlever vi inte. Det är vår inkomst.

Fler barn på samma yta är inte nödvändigtvis ett problem, anser Lotta Rajalin. Viktigare är det att det finns tillräckligt med personal på plats. Därför ska pedagoger tillsättas.

Vad gäller pandemin så följer skolan de riktlinjer och rekommendationer som finns.

– Vi är utomhus så mycket som möjligt, och håller barnen i mindre grupper. Vi håller avstånd och tvättar händerna, säger Lotta Rajalin.

Dialog pågår

Nu pågår en dialog med anställda, så verksamheten kan ta höjd för de förändringar som kapacitetsökningen kan innebära, menar Lotta Rajalin.

– Det viktigaste är att vi har pedagoger som mår bra, det kommer även barnen till gagn. Och jag gör allt jag kan för att personalen ska ha det bra.

Inte tillräckligt med plats

I Hammarby sjöstad ligger Godsvagnen, en nybyggd förskola. Kapaciteten är 120 barn, ungefär 40 är inskrivna. Men redan nu är föräldrar kritiska mot hur det kommer bli när skolan blir fulltalig, eftersom lokalerna redan i dag känns trånga.

– Vi är rädda att barnen inte får tillräckliga ytor att leka på, och att verksamheten inte kan bedrivas på ett pedagogiskt sätt. Det som är frustrerande för oss föräldrar är att vi inte får veta något, bara att fler barn kommer i framtiden. Hur och när vet vi inte, säger Johan Ranstam, som har barn på förskolan.

Johan Ranstam tycker att det är jobbigt att inte ha plats för barnvagnar vid förskolan Godsvagnen. Foto: Pekka Pääkkö

Samtidigt finns ingen barnvagnsparkering, vilket föräldrar reagerat på.

– Vi får parkera dem vid ett cykelställ som inte är anslutet till förskolan, eller gå tillbaka hem med vagnen. Det blir helt tokigt.

Små gårdar i Sjöstan

Att en barnvagnsparkering inte finns, menar Godsvagnens rektor Hanna Wirde, beror på att det inte finns plats.

– I Sjöstan är förskolegårdarna inte jättestora. Hade de varit det kanske vagnarna kunnat parkeras inne på gården, men det skulle ta värdefull yta från barnen.

”Fungerar för andra”

Att verksamheten skulle bli lidande av att skolan blir fulltalig har Hanna Wirde svårt att se.

– Jag kan förstå att föräldrar är oroliga när det i dag är luftigare, men det fungerar bra på andra förskolor. Jag kan inte se att det inte skulle fungera på Godsvagnen.

När fler barn kan börja är avhängigt bygget av den nya, närliggande tunnelbanestationen i Sjöstan, men förhoppningen är att de kan vara på plats till jul.

Christoffer Järkeborn (M) säger att "prognosen är att antalet barn på Söder minskar, och då måste vi anpassa verksamheterna efter kostymen." Foto: Arkivbild: Linda Gren

Antal pedagoger viktigare än få barn

Ett vallöfte var att barngrupper i förskolan skulle minskas. Istället ser de snarare ut att växa. – Det är mer viktigt med tillräckligt många, bra pedagoger, menar Christoffer Järkeborn (M).

Stockholms stad satte efter valet målet om 16 barn per barngrupp. Snittet för Södermalms förskolor håller sig under målet, men på till exempel flera av Stenkolets avdelningar är antalet barn långt fler än 16.

Men storleken på barngrupper är inte det bästa sättet att mäta hur bra förskolan är, menar Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

– Om vi till exempel har en barngrupp på 16 barn men bara en pedagog, då är det ett konstigt mått. Det är mer viktigt med tillräckligt många, och bra, pedagoger.

”Tycker fungerar bra”

På senare år har det skett ett skifte, pådrivet av rektorer och pedagoger, menar Christoffer Järkeborn, i hur man arbetar på förskolor.

– Vissa förskolor har större barngrupper men fler pedagoger, där barnen delas in i mindre grupper under dagen. Det tycker de anställda fungerar bra, och det underlättar planeringen till exempel om någon skulle bli sjuk.

”Kommunicera tydligare”

Vårdnadshavare vid både Stenkolet och Godsvagnen är kritiska till att de inte får tillräcklig information om vad som händer på sina barns förskolor. Det är en oro som måste tas på allvar, menar Christoffer Järkeborn.

– Vi får ta till oss det och kommunicera tydligare. Prognosen är att antalet barn på Söder minskar, och då måste vi anpassa verksamheterna efter kostymen. Ett led i det är att ta bort tillfälliga förskolor och flytta barnen till permanenta, mer ändamålsenliga lokaler, säger Christoffer Järkeborn.

– Men jag vill understryka att vi inte drar ner på förskolan, förskolepengen har tvärtom ökats.