Så här såg det ut på Lillåkersvägen i januari när Mitt i var på plats. Foto: Anna Wilson

Vattenläckan i januari: Folk vill ha kris-SMS

Minns du vattenläckan i januari? Nu har stadens information efter vattenläckan utvärderats. Kriskommunikationen måste bli bättre.

  • Publicerad 17:02, 24 maj 2018

Det var i januari som många hem i trakterna kring Mosstorp plötsligt blev utan dricksvatten på grund av att en huvudvattenledning sprungit läck.

I samband med lagningen av läckan gick kommunen ut och rekommenderade alla hushåll att koka dricksvattnet. Det var bara en försiktighetsåtgärd, tester visade senare att vattnet inte blivit förorenat.

Rusning efter flaskvatten efter läckan

Kritik mot informationen

Många var dock kritiska till stadens information.

Vad hade hänt om vattnet verkligen varit farligt att dricka och man inte nåtts av information.

Nu har Lidingö stad låtit en oberoende entreprenör utvärdera kommunikationen. Rapporten visar att kriskommunikationen kan förbättras.

Enligt rapporten behöver staden  formalisera krisberedskapen, ”främst när det gäller ansvar och roller samt beredskap och larmvägar”, skriver staden i ett pressmeddelande.

Många vill ha SMS

Ändå var det en relativt hög procent som nåddes av informationen.

Av 600 tillfrågade i rapporten visar det sig att

  • 86 procent kände till vattenläckan, av dessa har 95 procent nåtts av kokrekommendationen.
  • 59 procent var nöjda med informationen.
  • 79 procent tyckte att informationen var lättbegriplig.
  • 63 procent skulle helst fått informationen via SMS.

Krävs aktivt medgivande

Staden utreder nu möjligheten att upprätta en SMS-tjänst.

– Det är en möjlighet som vi håller på att utreda. Juridiskt kommer det att kräva någon form av aktivt medgivande av de som vill koppla sig till tjänsten, säger kommunikationschef Madeleine Helleday.