Kranvatten. ARN ger kunden rätt att häva köpet av vattenfilter eftersom proven hade blandats ihop. Foto: Mostphotos

Vatten renades på grumliga grunder

En Vallentunabo fick erbjudande om att få sitt vattenfilter underhållet. Företaget tog också prover på vattnet som gav alarmerande svar och kunden köpte då ett nytt filter

  • Publicerad 12:48, 17 jan 2021

Företaget lämnade ett erbjudande om underhåll av vattenfilter. Kunden, som bor i ett hus utan kommunalt vatten, tackade ja och fick även en provtagning av sitt vatten.

När svaret kom visade det på skyhöga halter av arsenik: 31 mikrogram per liter vatten. Det är tre gånger mer än gränsvärdet på 10 mikrogram per liter.

Kunden köpte då ett arsenikfilter och nya prover visade att vattnet var bra.

Två oberoende laboratorier tog också prover. De fick sinsemellan samma resultat på 2,7 mikrogram per liter.

De två labben och en forskare på Stockholms universitet drog slutsatsen att firman blandat ihop sina prover.

Nu ger Allmänna reklamationsnämnden kunden rätt att häva köpet. Kunden ska därmed få tillbaka 35 000 kronor för filtret.