Västra Sickla ska kallas Nacka stad

Nacka stad. Området mellan Hammarby sjöstad och Nacka Forum har ett nytt namn. I området efterlyser Nackaborna bättre kollektivtrafik och naturhänsyn.

  • Publicerad 18:45, 16 mar 2014

Ett av Europas största stadsprojekt kallar Nacka kommun det stora samhällsbyggnadsprojekt som planeras mellan Hammarby sjöstad och Nacka Forum.

I detta centrala område av Nacka planeras för 14 000 nya bostäder.

Hittills har kommunen bland annat presenterat en inspirationsbild (se illustrationen här bredvid) över hur området kan se ut om 10, 20 eller 30 år, ett montage där höghus blandas med lägre bebyggelse.

I arbetet med att utveckla kommundelen har även Nackaborna bjudits in att komma med synpunkter.

5 000 Nackabor tog tillfället i akt och sa sitt före årsskiftet, synpunkter som kommunen ställt samman i en rapport (se faktaruta).

Främsta önskemålen är att kollektivtrafiken byggs ut och att närheten till naturen och vattnet bevaras och inte byggs bort.

Kommunen har slagit fast att området mellan Hammarby sjöstad och Nacka Forum hädanefter kallas Nacka stad.

– Det nya är att vi nu berättar att västra Sickla, från Hammarby sjöstad till Nacka Forum, benämns Nacka stad och att vi i fortsättningen kommer att använda det begreppet, säger Sam Carlsson.

Ett samråd om centrala Nackas närmare utformning väntas till sommaren. Därefter väntar detaljplanearbetet.

– Där är vi inte än, säger Sam Carlsson.