Nya Årstafältet. Förutom tusentals nya bostäder planeras en aktivitetspark för lek och idrott. Foto: Illustration: Pörner + Pettersson arkitekter

Västra Årstafältet kan få 1250 bostäder

Över 1000 nya lägenheter bredvid en stor park och nya kvarter som för samman Årsta och Östberga. Nu planeras den största etappen av nya Årstafältet. Samtidigt har staden brutit kontraktet med företaget som gör markarbeten i området.

  • Publicerad 15:18, 14 apr 2022

Vi har haft svårt att komma överens om tidsplanen.

Om tio år väntas etapp 5, som nu planeras på västra Årstafältet, vara klart för inflytt. 1250 nya lägenheter planeras, varav 275 hyresrätter och resten bostadsrätter.

Bostadshusen kan bli mellan två och tio våningar höga och på taken ska det finnas både takterasser och yta för odling. De tio kvarteren ska ligga bredvid en stor aktivitetspark som är avsedd för lek och spontanidrott där även en parklek får plats.

Golfen flyttar

Ett av stadens mål med bygget är att knyta ihop Årstafältet och Östbergahöjden. För att göra det ska ett nytt gångstråk skapas, där olika verksamheter ska finnas. En trappgränd mellan Östbergabackarna och Årstafältet, med nya bostäder på Östbergabackarna, planeras också.

Som Mitt i har berättat tidigare har Årsta golfs verksamhet varit hotad. Fram till 2026 kan golfbanorna ligga kvar på Årstafältet och sedan lutar det åt att verksamheten får flytta bort från Årstafältet. Just nu pågår förhandlingar mellan staden och företrädare för Årsta golf.

Drog ut på tiden

Totalt planeras cirka 6500 nya bostäder på hela Årstafältet. Sedan 2018 har markarbeten pågått på fältet. Det är både dagvattendammar, arbetsgator och ledningar som anläggs. Men enligt staden har arbetet försenats och kvalitén varit för dålig. Därför har nu staden brutit kontraktet med den entreprenör som utfört arbetet.

Knyts ihop. Här syns planerade bostäder på Östbergabackarna, som knyts samman med Årsta. Foto: Illustration: Flor arkitekter

– Vi har haft svårt att komma överens om tidsplanen. De har inte kommit upp i det tempot som varit nödvändigt, säger Mattias Nilsson, projektledare på exploateringskontoret.

Tobias Andersson, ordförande för det aktuella entreprenörsbolaget Skåp. Han kommenterar händelsen så här:

– Vi är extremt förvånade över stadens agerande ochlångt ifrån överens om bakgrunden till att det har blivit så här.

Just nu letar staden efter en ny entreprenör. Trots detta bedöms inte tidsplanen för när hela Årstafältet ska vara klart påverkas, då det funnits luft i planeringen. Däremot kan strulet leda till att kostnaden för markarbetena blir flera miljoner kronor dyrare än väntat.

Tyck till om byggplanerna

Fram till den 26 april pågår samrådet för etapp 5, där 1250 bostäder planeras på Årstafältet. Under den tiden kan du tycka till om byggplanerna.

Totalt planeras cirka 6500 nya bostäder på nya Årstafältet ihop med förskolor för 1800 barn, tre grundskolor, idrottshallar, kaféer, restauranger, butiker och andra verksamheter. Den stora aktivitetsparken blir ungefär lika stor som Skansen. Även en simhall planeras.

Totalt väntas 15 000 nya invånare bosätta sig på fältet. Hela Årstafältet beräknas vara färdigt 2033.

Visa merVisa mindre