RASRISK. Sprängsten från tunnlarna i Förbifart Stockholm breder ut sig mot Älvsundavägen i Väsby. Foto: Charlotte Arwedsson

Väsbybor oroliga för rasrisk

"Mount Väsby", den stora berghögen på gränsen mellan Väsby och Sollentuna, har brett ut sig i sidled mot Älvsundavägen. Nu har skyltar med "rasrisk" satts upp, vilket oroar en del Väsbybor.

  • Publicerad 13:00, 12 okt 2020

Det ser livsfarligt ut.

Det var vid årsskiftet 2016/2017 som den stora berghögen, i närheten av trafikplats Bredden, påbörjades. Berget, som i folkmun snabbt fick namnet "Mount Väsby", utgörs av bergmassor från tunnlarna i Förbifart Stockholm-projektet.

Här bildar förbifartens grus Mount Väsby

Men vad händer egentligen med berget? Ansvarig för projektet är NCC, i nära samarbete med Trafikverket.

– Det finns ingen plan att berghögen ska växa mer på höjden, utan nu arbetar vi med att krossa stenen för att återanvända den i asfalt, betong och som underlagsmaterial. säger Tove Stål, presschef NCC Sverige.

Hon berättar att med nuvarande försäljningstakt kommer det att ta cirka 5–6 år att bearbeta stenen i detta upplag.

– Förutsatt att vi inte får in mer berg från något annat projekt, säger Tove Stål.

Intill Älvsundavägen

Den del av berget som vetter mot rondellen ligger långt från intilliggande väg, Gamla Stockholmsvägen. Men det är den lite mer "okända" delen av berget, vilken ligger precis intill Älvsundavägen, som fått en del Väsbybor att höra av sig.

En av dem är Anders Lindh, Runbybo sedan 1974.

Han har reagerat över "den gigantiska sprängstenshögen" när han kört bil från Njursta och ut till gamla Stockholmsvägen.

– Det ser livsfarligt ut. Tänk om någon sten kommer i rullning och dras ner på vägen! Och nu har de även satt upp skyltar om rasrisk. Är det här verkligen säkert, undrar han.

Men enligt Tove Stål på NCC behöver Väsbyborna inte vara oroliga.

– NCC och Trafikverket har ständig kontakt och vi kontrollerar löpande området där bergmassorna förvaras och det finns ingen risk för ras ut på Älvsundavägen.

Men varför har ni då satt upp skyltar?

– Vi har satt upp skyltar för att informera allmänheten att man inte får vistas på platsen eller beträda området där stenen ligger. Vi kommer även se över alternativen att vidta ytterligare åtgärder för att markera gränsen till området där vi bedriver vår verksamhet.

"MOUNT VÄSBY". Den som kör Älvsundavägen kanske hajar till när de ser sprängstensberget inte långt från körbanan. Foto: Charlotte Arwedsson

"MOUNT VÄSBY". Berget med sprängsten är högt - men ska ska inte bli högre, enligt ansvariga NCC. Foto: Charlotte Arwedsson