UPPÅT. Nu växlar Väsby upp för att minska arbetslösheten. Foto: Mostphotos

PROJEKTLEDARE. Mikael Kampner, integrations- och arbetsmarknadsstrateg. Foto: Privat

Väsby växlar upp – så ska fler arbetslösa få jobb

När pandemin slog till insåg Upplands Väsby kommun att arbetslösheten skulle öka – och medföra ökade kostnader. Vid årsskiftet sjösattes projekt Väsby växlar upp för att få ut fler Väsbybor i arbetslivet.

  • Publicerad 13:40, 18 nov 2021

Vi insåg att arbetslösheten skulle öka och att det skulle innebära ökade kostnader för kommunen.

Förra sommaren, en bit in i coronapandemin, togs ett politiskt beslut för att motverka de negativa konsekvenserna så mycket som möjligt. 20 miljoner kronor per år under 2021-2023 avsattes i budgeten och satsningen fick namnet Väsby växlar upp.

– Vi hämtade erfarenhet från tidigare kriser, som finanskrisen. Vi insåg att arbetslösheten skulle öka och att det skulle innebära ökade kostnader för kommunen, säger projektledare Mikael Kampner, integrations- och arbetsmarknadsstrateg.

Egen försörjning

Tanken är att stötta medborgarna så mycket som möjligt till egen försörjning och näringslivet till ökad tillväxt.

– Utifrån de aspekterna fördelas pengarna, som bland annat till Tillväxt Väsby som ska hjälpa småföretag att nyanställa, samt vuxenutbildningen, säger han.

Enligt Mikael Kampner är det viktigt att vägleda medborgarna att landa i rätt typ av utbildning.

– De ska matcha både den egna kompetensen och arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Historiskt hög arbetslöshet

Arbetslösheten i Upplands Väsby har historiskt sett varit hög jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Men nu börjar man se en positiv trend.

I september låg den på 8,4 procent – jämfört med förra septembers 10,1 procent en klar förbättring.

– Arbetslösheten i hela Stockholms län har minskat från årsskiftet och det ser även bättre ut i Väsby. Det beror på många faktorer, men att Arlanda är i gång igen betyder mycket. Samtidigt ser det även bra ut för näringslivet, återstarten efter pandemin har gått bättre än förväntat, säger Mikael Kampner.

Nu satsar Upplands Väsby på att "göra ett bättre jobb än de andra 26 kommunerna i Stockholms län".

– Vårt mål är att klättra på stegen, där plats 26 är den kommun som har högst arbetslöshet och plats 1 är den kommun som har lägst arbetslöshet. 2023 ska vi ha nått plats 17 från att i dag ha plats 22.

Väsby växlar upp

Kommunen växlar upp arbetet med att få ut fler Väsbybor i sysselsättning. Väsby kommer att stärka upp redan befintliga insatser och skapa nya.

Arbetet sker i samverkan med flera kommuner, myndigheter, företag och tillsammans med kommunens olika verksamheter.

Mellan 2021 och 2023 kommer fokus ligga på att hitta de bästa förutsättningarna för att öka individens möjligheter till självförsörjning. Vägen dit kan vara direkt till ett arbete eller via studier.

Budget: 20 miljoner kroner per år 2021-2023.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

Arbetslöshet

Arbetslöshet i september 2021 - förändring i procent mot 2020 inom parentes.

16-64 år:

Upplands Väsby: 8,4 procent (-1,6)

Sigtuna: 10,5 procent (-1,7)

Sundbyberg: 7,3 procent (-1,5)

Solna; 5,3 procent (-1,5)

Stockholm: 7,1 procent (-1,9)

Stockholms län: 7,2 procent (-1,5 procent)

Riket: 7,5 procent (-1,4)

Ungdom 18-24 år:

Upplands Väsby: 8,6 procent (-4,5)

Järfälla; 10, 0 procent (-4,1)

Sigtuna: 10, 6 procent (-3,7)

Vallentuna: 6,9 procent (-3,5)

Stockholm: 8,2 procent (-3,5)

Urval av kommuner i Stockholms län.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre