Upplands Väsby går samman med andra kommuner för att förebygga våld i nära relation. Foto: Åsa Sommarström/Arkivbild

Väsby tar krafttag mot våld i nära relation

Väsby uppmärksammar arbetet mot våld i nära relationer i med kampanjen ”En månad fri från våld”.

  • Publicerad 06:15, 23 nov 2021

Jag är glad att vi kraftsamlar kring detta.

I år går sju kommuner i nordvästra Stockholm samman och lyfter frågan under en hel månad "En månad fri från våld". Det görs med informationsinsatser och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta och jobbar förebyggande i sitt arbete.

Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro tar ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation. I år ligger fokus på särskilt sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

– Jag är glad att vi kraftsamlar kring detta. Vi arbetar givetvis alltid med denna fråga, men med extra informationsinsatser hoppas vi öka kunskapen om relationsvåldet. När vi sätter fokus på det så kommer fler ärenden fram, och då får vi möjlighet att hjälpa fler, säger Charlotta Marklund, chef för individ- och familjeomsorgen Upplands Väsby kommun, på kommunens hemsida.

Hedersrelaterat våld

Syftet med kampanjen är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling.

Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte. Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan i dag, skriver kommunen.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

Våld i nära relation

Våld kan ta sig många olika uttryck; fysiskt våld, hot, kränkningar, isolering, begränsningar och kontroll. Sexuellt våld och ekonomiskt våld är också vanligt förekommande.

Med nära relation menas att den som bli utsatt för våldet har en nära och förtroendefull relation till den som utsätter en för våld. Det kan vara någon som man är, eller har varit tillsammans med, en familjemedlem eller en släkting.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre