Margareta Hamark (L), omsorgsnämndens ordförande. Foto: Rosie Alm

Väsby stöd och omsorg går 25 miljoner back

Dyrt tillagningskök, tomma platser på Lavendelgården och en ny organisation som inte fungerat optimalt. Det gör att Väsby stöd och omsorg går back med 25 miljoner kronor.

  • Publicerad 06:15, 30 dec 2021

Det här handlar om ett ordentligt förändringsarbete.

Att kommunens utförare inom äldreomsorgen, Väsby stöd och omsorg, gick back visste omsorgsnämndens ordförande, Margareta Hamark (L) redan.

– Vi visste att det fanns ett underskott och att verksamheten inte var i balans. Andra verksamheter inom omsorgsnämnden har dock gjort överskott, vilket medfört att nämnden inte redovisat ett underskott på totalen.

Flera orsaker

Enligt Margareta Hamark rör det sig om ett underskott hos Väsby stöd och omsorg på cirka 25 miljoner. Och orsakerna är flera.

– Pandemihanteringen har inneburit ökade kostnader, vi har fått lägre intäkter eftersom efterfrågan på platser på äldreboenden samt portioner från tillagningskök minskade kraftigt. Även utfasningen av äldreboendet Speldosan har inverkat.

Hon pekar även på den nya organisationsmodell som infördes 2018 visade sig vara kostsam.

Men hur kan ni inte ha upptäckt det här underskottet?

– Vi har fått stora engångsintäkter i form av coronabidrag, vilket har gjort det svårt att fullt ut analysera verksamhetens ekonomiska status. Det är överraskande att vi inte hade med alla detaljer i verksamhetsplanen för 2022.

– Det som är nytt är att nämnden nu fått ett transparent underlag och kunskap om var underskotten uppstår vilket ger möjligheter att styra rätt. 

Nu har en åtgärdsplan klubbats – i politisk enighet.

– Det har funnits brister i ledarskapet för Väsby stöd och omsorg. Det är nu åtgärdat och vi har en ny ledning på plats som arbetar med att se över bemanningsscheman och organisation. Det här handlar om ett ordentligt förändringsarbete.

Tomma platser

Äldreboendet Lavendelgården har i dagsläget en del tomma platser. Nu ska boendet göras mer attraktivt.

– Lokalerna har några år på nacken och vi har haft ganska stor omsättning på personal. Nu ska vi jobba med bemanningen och öka trivseln i lokalerna. Vi behöver även jobba med att cheferna har befogenhet att fatta nödvändiga beslut i verksamheten.

Tillagningsköket Himmel & Pannkaka har ökade kostnader på sex miljoner kronor.

– Här gör vi en särskild genomgång för att se hur vi kan effektivisera driften.

Några nedskärningar som påverkar dem som bor på boenden blir det inte, enligt Margareta Hamark.

– Vi drar inte heller in på verksamhet eller minskar bemanningen, utan arbetar på ett mer kostnadseffektivt sätt. Jag har full tillförsikt att vi ska klara att åter få en budget i balans.

Väsby stöd och omsorg

Väsby stöd och omsorg är en kommunal utförare som vänder sig till medborgare i alla åldrar med rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Väsby Stöd och omsorg driver gruppboenden och serviceboende enligt LSS.

De driver även äldreboendena Brobacken, Hedvigsgården och Lavendelgården.

Budget för hela omsorgsnämnden är 688 miljoner, varav Väsby stöd och omsorg utgör 350 miljoner.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre