SNÖYRA. När snösmockan slog till mot Väsby förra veckan blev det kämpigt för snöröjarna. Mycket snö på kort tid - och regn på det... Foto: Sättra gård

Väsby snöröjare fick kämpa med flytande massa

När Väsbys gator plötsligt låg täckta av snö fick snöröjarna kämpa för att hinna med. En stor mängd snö och regn på kort tid ledde till en svårhanterad, flytande massa.

  • Publicerad 12:00, 20 jan 2021

Det var en otroligt svår uppgift som jag tycker vår entreprenör ändå lyckades mycket bra med.

Man måste väl ändå kalla det för en snösmocka, det som slog till mot stora delar av Sverige förra veckan. Även Upplands Väsby fick sin beskärda del av den vita nederbörden, som kom i stor mängd under kort tid, vilket ställde till det för snöröjarna.

Förra veckans vinterväghållning blev betydligt besvärligare än förväntat där det, enligt gatuchef Peter Gidlund, värsta snöröjningsscenariot inträffade.

– En större mängd nederbörd i form av snö övergick sedan i regn, vilket resulterade i en väldigt tung och stundtals helt flytande massa att hantera.

Varsam hantering

Han berättar att den hanteringen behövde göras varsamt för att inte riskera att skapa översvämningar på intilliggande fastigheter, nedstänkta fordon och människor eller välta avfallskärl.

– I och med att väderleken därefter skiftade mot det kallare blev prioriteten att få bort så mycket som möjligt, främst på gång- och cykelvägar och bussgator, innan risk för återfrysning.

Han ger en eloge till kommunens entreprenör för vinterväghållning.

– Det var en otroligt svår uppgift som jag tycker att vår entreprenör ändå lyckades mycket bra med. Förutom plogning har vi under veckan även halkbekämpat med salt på bussgator och sand på övriga gator och gång- och cykelvägar.

Snön och kylan skapar många funderingar hos Väsbyborna, vilket även märktes hos kommunens kontaktcenter, Väsby Direkt.

– Samtalen ökade markant till den specialistgrupp hos oss som jobbar med gata/park, säger Sofie Skogaby, chef vid Väsby Direkt.

Vad undrar folk?

– Många hör av sig med frågor och tankar som: ”vem ansvarar för sandning utanför den här verksamheten eller på den här innergården, när kommer man att snöröja vägen x, varför är just min sida på gatan den som får en vall ".

– Det är även önskemål om att någon väg ska snöröjas tidigare eller att snöröjningen ska ske senare på morgonen utanför området där man bor.

Natten till måndagen har samtliga gång- och cykelvägar moddats av och sandats. Moddskrapning har gjorts även på på huvudvägarna.

– På lokalgator har kompletterande sandning och plogning också gjorts, säger Peter Gidlund.

Nu väntas mer snö i dag, onsdag, men förhoppningsvis blir det inte samma stora mängder lika snabbt. Om snöröjarna själva får välja.