Ann-Sofie Arbegard tillsammans med projektets tekniske samordnare David Hess på platsen där projektlokalerna ska stå. Foto: Stefan Källstigen

Väsby Entré närmar sig byggstart

Nya projektlokaler och ett år kvar till byggstart. Väsby Entré kommer allt närmare men Zaha Hadids död, stjärnarkitekten bakom Väsby Entré, har påverkat projektet. ”Hennes död var en chock”, säger projektchefen Anne-Sophie Arbegard.

  • Publicerad 08:00, 5 jul 2016

Den 31 mars i år avled den världsberömda arkitekten Zaha Hadid, 65 år gammal. På samma gång blev skisserna från hennes arkitektkontor över det nya stationsområdet i Upplands Väsby kanske ännu mer intressanta.

– Hon har tidigare inte arbetat i Sverige så det är ett unikt förslag. Kommunen kan få något väldigt speciellt, säger Anne-Sophie Arbegard som är projektchef över stationsprojektet Väsby Entré.

Hon säger att hon reagerade med bestörtning över dödsbudet tidigare i år.

– Jag trodde inte det var sant. Det var en stor chock.

Sedan skisserna presenterades 2012 har Zaha Hadids arkitektkontor inte varit direkt inblandat i projektet. Men för ett par veckor sedan var arkitekter från det Londonbaserade kontoret på besök i Väsby för en träff för ett trettiotal byggföretag.

– Visionen ligger fast och Zaha Hadids arkitekter kommer att involveras mer i arbetet med bron, säger Anne-Sophie Arbegard.

Exakt hur mycket exempelvis bron skulle kosta är fortfarande inte klarlagt.

– Vi har en kalkyl men när vi gör upphandlingen för konstruktionen och designen får vi se vad det kostar och om det är genomförbart.

Byggstart för den nya bron över järnvägen, bussterminalen och ett höghus på den västra sidan ligger fortfarande ett par år framåt i tiden. Men det händer saker i projektet redan nu som snart kommer att märkas.

Anne-Sophie Arbegards förhoppning är att detaljplanen för bostadsprojektet i Järnvägsparken ska vinna laga kraft i höst. Projektet innebär cirka 160 nya student- och ungdomslägenheter i Väsbyhems regi.

– Jag skulle tro att Väsbyhem kan börja bygga sommaren 2017, säger Anne-Sophie Arbegard.

Infartsparkeringen närmast järnvägsparken med 125 platser kommer att försvinna, preliminärt våren 2017, men samtliga platser ersätts på den västra sidan.

– En positiv följd av det är att vi slipper ”söktrafik” efter parkeringsplatser här i de centrala delarna.

Redan i september kommer särskilda projektlokaler att ställas på plats nedanför studentbostäderna vid stationen på Runbysidan.

– Då är också Väsbyborna välkomna att komma förbi, ta en kaffe och ställa frågor om projektet, säger Anne-Sophie Arbegard.

Fakta

Fakta Väsby entré

Zaha Hadids spektakulära skisser över det nya stationsområdet presenterades hösten 2012.

Våren 2013 kunde Mitt i avslöja att kommunens direktupphandling av Zaha Hadids tjänster stred mot lagen om offentlig upphandling.

Totalt omkring tusen nya lägenheter ska byggas i området.

Projektet Väsby ­Entré innehåller också en ny bussterminal i samma futuristiska stil som bron och höghuset. Under arbetets gång måste bussterminalen flytta.

I samband med projektet kommer Väsbyån att lyftas fram och få en mer framträdande plats i centrala Väsby. Det arbetet beräknas kunna påbörjas 2018.

De historiskt viktiga byggnaderna i Järnvägsparken kommer att bevaras och renoveras.

Projektet Väsby Entré ­beräknas pågå ända fram till 2026.

Visa merVisa mindre