Utvärderas. Nu ska "framtidsgatan"-projektet på Hälsingegatan utvärderas. Foto: Mimmi Epstein

Vasastans "framtidsgata" utvärderas

Avskydd och älskad. Nu har det blivit dags att utvärdera Hälsingegatans omvandling. Ett projekt som varade mellan september och december i fjol och som väckte reaktioner från boende som stördes av ljud från gatan.

  • Publicerad 06:15, 15 feb 2021

Mellan september och december förra året piffades Hälsingegatan upp med studsmattor, hammock, och "sandstrand" som en del av ett forskningsprojekt kopplat till KTH. Barn från Gustav Vasa skola, precis intill, var med och önskade vad de ville ha på gatan och allmänheten hade möjlighet att tycka till inför den nya utformningen.

Men alla var inte nöjda. En del boende på gatan stördes av ljud från barnens lek och stök på natten. Lappar sattes upp på fönstren ut mot gatan där det bland annat stod: "Kan vi få din adress så styr vi upp en lekplats utanför ditt sovrum?".

Nu håller projektet på att utvärderas.

Grannar i Vasastan stör sig på barnens lek

I slutet av februari kommer forskningsgruppens rapport men i en delrapport som trafikkontoret har fått ta del av framgår det att de flesta tillfrågade är nöjda, berättar Fariba Daryani.

– Barnen såklart, men också vuxna som passerat. Tidigare brukade "vänta" vara den vanligaste anledningen till att folk stannade till på Hälsingegatan, men under testperioden har det blivit en mötesplats. Flera har fikat tillsammans medan barnen har lekt. En del äldre som varit isolerade under pandemin har gått ut och satt sig en stund på gatan, säger Fariba Daryani.

Här invigs Stockholms nya framtidsgator

I en undersökning som gjordes i oktober säger sju av tio att Hälsingegatan var en trevligare gata att vistas på, och hälften att den blev säkrare och tryggare, efter att den gjordes om. 

Vad som nu kommer att hända på platsen är inte klart. Det kan bli så att projektet blir permanent.

– Vi inväntar rapporten innan vi kan ta ställning, säger Fariba Daryani.

Undersökning i oktober

I en undersökning som Novus gjorde på uppdrag av Arkdes och trafikkontoret i oktober tillfrågades 106 personer om Hälsingegatans omvandling. Sju av tio tycker Hälsingegatan var en trevligare gata att vistas på efter att den blev omgjord. Hälften av de tillfrågade tyckte Hälsingegatan blev en säkrare och tryggare plats efter att den gjordes om.

På frågan om vad man tycker om idén med så kallade mobilitetshubbar och om man kan tänka sig det på fler platser i staden så var 74 procent mycket eller ganska positiva, och 13 procent ganska eller mycket negativa.

Av de som var positiva tyckte de flesta att det är "ett trevligt inslag på gatan" och de som var negativa tyckte bland annat att det störde framkomligheten och att det var dåligt att parkeringsplatser togs bort.

Visa merVisa mindre