Bredare gågator. Nya Vasagatan vid Stockholms Centralstation, riktning söderut. Foto: Lennart Johansson

Vasagatan invigd och redo!

Satsningen på att göra Vasagatan till en trygg­are och mer levande stadsgata är i mål. Nu riktas tidigare fokus på bilar mot gående och cyklister.

  • Publicerad 17:01, 5 sep 2022

50 000 gående passerar varje dag

Målet var att göra Vasagatan till en tryggare och mer lev­ande stadsgata.

Förra veckan återinvigdes den med blåsorkester, tal och guidade visningar.

– Vasagatan har haft dåliga cykellösningar med få smala cykelbanor eller enbart cykelfält bland biltrafik. Dessutom är det ett enormt antal människor som går här, bara i hörnet vid Mäster Samuelsgatan är det 50 000 som passerar varje dag, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig vid trafikkontoret.

– Så det behövdes också större gåytor.

Tidigare har Vasagatan främst varit en plats för bilar med två, på vissa ställen tre, körfält i vardera riktning.

Nu har de halverats till ett körfält per riktning.

– Överlag tror man att biltrafiken kommer att minska i city medan cyklister och gående blir fler. Så vi har fördelat om utrymmena utifrån behoven. Men syftet har också varit att göra gatan trevligare och tryggare.

Före. Vasagatan före projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson

Efter. Nya Vasagatan, efter projektet. Vy från Klarabergsgatan. Foto: Lennart Johansson

Fler uteserveringar

Projektet har pågått mellan 2018 och 2022 och har omfattat hela Vasagatan, en sträcka på cirka 750 meter med en yta på cirka 40 000 kvadratmeter.

Upprustningen har landat på omkring 290 miljoner kronor.

Med bredare gångbanor, nya cykelbanor, fler träd och bättre belysning vill Stockholms stad skapa en mer inbjudande plats och entré till Stockholm.

– Det är en del av Norrmalm som mest har varit en passage. Nu finns möjligheten att verkligen njuta till exempel ta en paus på en av alla nya bänkar eller på uteserveringarna som blivit fler och större. Förhoppningsvis blir det nu trevligare för alla, säger Anette Ullskog.

Nya Vasagatan

Fler träd och nya växtbäddar.

3 400 kvadratmeter mer ytor med trottoarer jämfört med tidigare utformning.

Mellan Vasaplan och Klarabergsgatans bro är gångbanan nu 7,3 meter bred – en utökning med cirka 4,5 meter jämfört med tidigare.

Ytan med nya cykelbanor har utökats från cirka 1 300 till cirka 4 700 kvadratmeter.

Cirka 110 nya cykelparkeringar har monterats med utrymme för cirka 214 cyklar.

Biltrafiken på Vasagatan har numera 25 procent mindre ytor att köra på jämfört med tidigare utformning. Körbanan har minskat från 25 399 kvadratmeter till 19 126 kvadratmeter.

Visa merVisa mindre

Firande. Förra veckan återinvigdes Vasagatan med blåsorkester, tal och guidade visningar. Foto: Lennart Johansson