Vasastadsbon Jörgen störs av bullret från utbyggnaden av Vasa real. Foto: Pekka Pääkkö

Vasa real-utbyggnaden stoppades tillfälligt

Vasa real byggs om för att ge plats för drygt 400 fler elever. Bygget drog igång härom veckan och för grannen Jörgen har det varit tufft med bullret. "Det är helt omöjligt att jobba" säger han. På tisdagen stoppades projektet tillfälligt.

  • Publicerad 15:39, 19 mar 2021

Vasa real ut byggs ut med buller och bång. Bygget satte igång ordentligt i veckan. Men alla är inte glada. Grannar till skolan tycker inte att de har blivit tillräckligt informerade.

Jörgen bor på Dalagatan, snett intill Vasa real.

– Det låter som en pansarvagn när de drar igång på morgonen, ibland före deras utsatta tid. Jag har mätt ljudnivån med en app på telefonen och det har regelbundet varit uppe i 75 decibel inomhus och 95 decibel vid fasaden. Häromdagen sprang jag ner i pyjamas för att stoppa dem. De ignorerar den lagstadgade gränsen för buller inomhus, säger Jörgen.

– Vi har en altan där vi brukar sitta i vanliga fall men nu kan vi inte ens ha fönstren öppna. Och att jobba här hemma nu är helt omöjligt på grund av ljudnivån.

Samuel Borg är vd för Probitas som äger fastigheten på Dalagatan 13 och Odengatan 80.

– De flesta har ju känt till att det ska bli en ombyggnad men vi hade önskat att man gjort besiktningar av fastigheterna kring skolan, samt att man vidtagit skydds- och bulleråtgärder tidigare. Det har hörsammats med varierad framgång men är nu på gång. Så även vi har varit oroade, säger han.

"Har försökt ligga på"

– Vi har försökt ligga på Sisab i olika möten. Jag har tillskrivit dem och precis fått svar om begärd riskanalys och åtgärdsplan. Det gjordes en analys för några år sedan, men det är längesen och det har skett stora förändringar i kvarteret sedan dess, säger Samuel Borg.

Sisabs pressavdelning meddelar att alla lägenheter i närheten kommer att besiktigas innan det sprängs på platsen. Man säger också att den mest intensiva fasen, när det gäller buller, pågår just nu. Det utförs så kallad spontning, när stora balkar slås ner i marken för att skapa stabilitet inför bygget, och grundarbetet planeras pågå en bit in på sommaren.

Arbetet stoppades

Under tisdagen avbröts markarbetena vid Vasa real. Det är tredje gången på kort tid.

– Vi överskred våra interna bullergränser i mer än femton minuter, så vi stoppade bygget. Vi mäter på sex punkter kring platsen, säger Per Lundvik, projektledare på Sisab och fortsätter:

– I början av veckan byggdes en så kallad akustiklåda som lyckades fånga upp ljudet men sen har arbetena flyttats närmare Hälsingegatan, fast därmed inte sagt att de tillåtna ljuden inte är jobbiga för de som bor och arbetar i närheten.

Här, på Vasa reals skolgård, pågår bygget. Foto: Pekka Pääkkö

På onsdagsförmiddagen återupptogs arbetet efter att bullerdämpande telemaster satts upp. Enligt Sisab är planen nu att spontningen ska vara klar under nästa vecka. Parallellt sätts det upp ställningar med ljuddämpande dukar mot Hälsingegatan och Dalagatan.

– Vi hoppas att det kommer att ha effekt i nästa moment då det kommer att schaktas bort jord, det kommer att bli en hel del trafik.

Vasa Reals utbyggnad dyrare än planerat

Tvärtemot Probitas menar Sisab att den riskanalys som gjordes för några år sedan fortfarande håller.

– Det har inte skett några större ombyggnationer eller förändringar i kvarteret som påverkar, säger Per Lundvik, och fortsätter:

– Jag önskar att vi kunde bygga omgivna av en stor åker, men så är det tyvärr inte i stan.

Arbetet med spontning beräknas vara klart under vecka tolv.

"Grund- och markarbeten är alltid bullrande och kan uppfattas som störande" skriver Thomas Pella Bergsell på Sisab i ett mejl. Han skriver också att de har märkt av fler klagomål på sina projekt runtom i staden i och med att många jobbar hemifrån under pandemin och då blir mer störda.