Kostsam. Notan för cykelbanan blev betydligt större än väntat. Foto: Patrik Wirén

Värtavägens cykelbana 18 miljoner dyrare

31 miljoner kronor blev först 58 miljoner. Nu väntas den slutgiltiga kostnaden för hela bygget med Värtavägens cykelbana bli 75,9 miljoner kronor.

  • Publicerad 16:36, 21 maj 2019

Cykelbanan längs Värtavägen har, minst sagt, debatterats en hel del de senaste åren. Inte minst för att det utdragna arbetet, som inleddes sommaren 2017 och avslutades först i höstas, hindrade busstrafiken från att komma fram på sträckan.

Utformningen har kritiserats från cyklisthåll. Men även kostnaden för projektet, där i och med cykelbanan även körbanan har fått ny beläggning, trafiksignaler och ett nytt torg har byggts, har diskuterats.

Och nu visar det sig att projektet blir betydligt dyrare än väntat.

Här väljer de gatan istället för nya cykelbanan

Den ursprungliga prislappen var 31 miljoner kronor, en summa som senare höjdes till 58 miljoner. Nu avslöjar trafikkontorets slutredovisning att utgiften för projektet i själva verket beräknas bli 75,9 miljoner kronor, en ökning som framför allt handlar om den stora mängden oförutsedda arbeten.

I projekteringen saknades till exempel uppgifter om att stora delar av Värtavägen var belagd med smågatsten under asfalten, vilket krävde ett annat utförande än vad som angivits i handlingarna samtidigt som kostnader för rivning av underliggande smågatsten tillkom.

Vi har tidigare berättat att staden tänker kräva ett stort konsultbolag på skadestånd för felaktiga bygghandlingar. Men så kommer det inte att bli, förklarar Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

– Vi kommer inte att kräva viten. Vi har gått igenom projektet noga och kostnaderna ökade på grund av att omfattningen av projektet ökade under projektets gång med ändringar, tillägg och att vi hittade saker under marken, som exempelvis ledningar som inte fanns på ritningar, skriver hon i ett mejl.

Enligt trafikkontoret är de nöjda med projektet: "De utförda åtgärderna har inneburit trafiksäkerhets-, framkomlighets och tillgänglighetsvinster för gång och cykel"

Då är bygget på Värtavägen klart

Den omdiskuterade cykelbanan

Cykelstråket längs Värtavägen är en del i Stockholms stads cykelplan.

Vägen binder samman Gärdet med Karlaplan och allt eftersom Norra Djurgårdsstaden fortsätter att växa ser staden området som ett viktigt cykelnät där man vill göra det lättare att cykelpendla.

Tidigare fanns endast trottoarer längs vägen och cyklisterna cyklade i vägbanan.

Visa merVisa mindre