Dags att fimpa? Foto: Filip Magnusson

Vart sjunde spädbarn utsätts för rökning

Väsby placerar sig högt på listan över rökare i hem där det bor barn. Hela 14 procent av hushållen med barn födda 2015 röker.

  • Publicerad 19:42, 22 okt 2017

Siffror som Socialstyrelsen har tagit fram visar på att antalet föräldrar som röker i hemmet där de bor barn minskar i hela landet. År 1999 utsattes cirka 19 procent av spädbarnen i hemmet för rökning vid 8 månaders ålder. År 2015 var den siffran nere på drygt 11 på procent.

Men i Väsby är samma siffra år 2015 uppe på 14 procent vilket är bland de högsta i länet.

Andelen mödrar som röker minskar stadigt medan minskningen av rökande fäder inte har varit lika stor. Enligt Socialstyrelsen har en stabilisering av de som röker skett de senaste fem åren.

Stor skillnad mellan kommunerna

Barn som utsätts för rökning skiljer sig stort mellan olika stadsdelar och kommuner i Stockholms län.

I Södertälje, Botkyrka och Upplands-Bro utsätts flest barn, där röker över 15 procent i hemmet. Täby, Vallentuna och Danderyd placerar sig samtliga på den nedre delen av tabellen, endast cirka 3 procent och mindre röker i hemmet där.


Barn (8 månader) födda under 2015 och rökning

Barn 8 månader gamla som utsätts för tobaksrök i hemmet, kommun för kommun. Siffrorna är i procent.

Fakta

Om Socialstyrelsens statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Socialstyrelsen har publicerat statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar sedan 1999 och den omfattar tobaksrökning då barnet är 0─4 veckor samt 8 månader. Statistiken redovisas på läns- och kommunnivå. Med rökare menas tobaksrökning minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.
Med rökare i barnets hemmiljö avses vårdnadshavare, sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person som stadigvarande bor tillsammans med barnet och som röker enligt definitionen.
Källa: Socialstyrelsen
Visa merVisa mindre