En container står uppställd vid Vårstavi. Tömningen av källare och garage är först ut. Vid årsskiftet ska huset vara tomt. Foto: Stefan Källstigen

Vårstavi mot försäljning – här börjar tömningen av Bjerres bostad

Vårstavi i Grödinge är på väg mot försäljning. Stämningen var stundtals irriterad när meningsmotståndare möttes utanför den svenska psykoterapins pionjär Poul Bjerre gamla hus i veckan. Samtidigt som huset började tömmas kan en juridisk tvist vara på gång.

  • Publicerad 04:00, 15 okt 2019

Någon köpare till Vårstavi finns ännu inte uppger Claes Ånstrand som är ordförande i Stiftelsen Vårstavi och före detta socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka.

Tomt vid årsskiftet

Men enligt den satta tidplanen ska huset var tömt vid årsskiftet och då redo för försäljning.

Huset på Vårstavi. Foto: Stefan Källstigen.

Korridoren fram till nedervåningens sal har skulpturer av Poul Bjerre. Bjerre var konstintresserad och umgicks med både Carl Milles och Kandinsky. Foto: Stefan Källstigen.

Claes Ånstrand på väg att tömma källaren vid Vårstavi. Motståndare till försäljningen fanns med för att se till att inget värdefullt kastades. Foto: Stefan Källstigen.

Stora salen med flygeln. Foto: Stefan Källstigen.

– Vi går med underskott. Försäljningen är tråkig men nödvändig.  Vi har kommit fram till detta efter en genomgång där vi titta på olika alternativ för att använda Vårstavi. Nu kommer vi att sälja för att koncentrera oss på vårt huvuduppdrag, nämligen att stödja psykoterapiforskning, säger Claes Ånstrand.

Poul Bjerre längst till vänster var en pionjär inom den svenska psykoterapin. Foto: Wikimedia.

Fakta

Poul Bjerre tog Freud till Sverige

  • Poul Bjerre (1876-1964) förde Sigmund Freuds psykoanalys till Sverige.
  • Han lät bygga bostaden Vårstavi i Grödinge 1914.
  • Han stod i kontakt med både Sigmund Freud och Carl Jung.
  • Med tiden distanserade sig Bjerre från Freud.
  • Han utvecklade i stället sin egen form av psykoterapi, där bland annat hypnos ingick.
  • Till Vårstavi kom dåtida kulturpersonligheter bland andra Carl Milles. En staty av Milles finns i trädgården.
Visa merVisa mindre

Claes Ånstrand fortsätter:

– Som vi ser det är en försäljning den enda vägen.

Claes Ånstrand har varit i kontakt med Botkyrka kommun som meddelat att man inte tänker gå in i Vårstavi. Foto: Stefan Källstigen

Försäljning är inte alls ett måste hävdar meningsmotståndarna vars kärna består av Anita Widén som är ordförande i Poul Bjerre-sällskapet, Birgitta Mörk (S) tidigare ordförande i Dialogforum Grödinge samt Barbro Gramén och Gunilla Giertz från Grödinge Hembygdsförening.

Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre-sällskapet menar att försäljningen är mycket olycklig. Foto: Stefan Källstigen

– Det är ett kulturellt arv som går förlorat. En riksintressant bostad. Ingen har testat att söka donatorer eller sponsorer eller att utnyttja Vårstavi genom att se till att det finns hyresgäster och kursverksamhet här, säger Anita Widén i Poul Bjerre-sällskapet.

Tvistar

Enligt Anders Gustafsson som är ledamot i Stiftelsen Vårstavi är det med dagens ränteläge svårt att få tillräcklig avkastning på stiftelsens kvarvarande kapital för att ha både hus och stipendieutdelning kvar. Men Anita Widén menar att det är möjligt att driva verksamheten vidare om storleken på stipendiet hålls lägre.

– Det finns inget i stadgarna som säger att ett stipendium ska ligga på 100 000 kronor. På lång sikt är bevarandet av miljön här viktigare än doktorandstipendierna härifrån. Det finns annat stöd och andra stipendier att söka, säger Anita Widén.

En container är uppställd för att slänga föremål som inte bedöms ha något värde. En källare och garage har börjat tömmas men enligt Ånstrand kommer en inventering av föremålen inne i huset att göras. Motståndarna till försäljningen befarar att inventeringen blir ett hastverk. Foto: Stefan Källstigen

Gruppen mot försäljningen tänker dock inte ge upp. Landshövdingen har fått brev och dessutom jobbar de på att engagera företrädare från Nationalmuseum i frågan.

Tänker anlita jurist

De ser också försäljningen av konstintresserade Poul Bjerres hem, som han formgett själv, samt hans föremål, däribland skulpturer, som juridiskt tveksam och hänvisar till stiftelsen stadgar.

Fakta

Advokatfirman: "Högst tveksamt"

1. I januari ansökte Stiftelsen Vårstavi hos Kammarkollegiet för att möjliggöra en försäljning av Vårstavi.

I februari drog stiftelsen tillbaka sin ansökan.


2. I nuvarande stadgar står att: ”Stiftelsen ska ha till uppgift att befordra vetenskaplig forskning inom psykoterapins område samt dess praktiska tillämpning ävensom verka för därvid framkommande arbetens spridning samt att förvalta de medel , som för detta ändamål ställs till dess förfogande.”


3. I ansökan som gjorts av advokatfirman DLA Piper står det att sedan tidigare är högst tveksamt om fastigheten är avsedd att tillägnas dessa ändamål.


4. I de första stadgarna skrivna av Poul Bjerre står att:

Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte på Vårstavi i Grödinge socken. Stockholms län.

Visa merVisa mindre

Enligt Gunilla Giertz kommer de sannolikt att anlita jurister i frågan.

– Så kommer det nog att bli, säger Gunilla Giertz från Grödinge Hembygdsförening.

Dold pärla hotar försvinna – anrika Vårstavi säljs

Protester för Vårstas pärla – här överlämnar de 813 namn