TILL SALU. Anrika Vårstavi ligger ute för försäljning. Foto: Claudio Britos

Vårstavi ligger ute för försäljning

Trots en pågående rättstvist ligger Poul Bjerres gamla hus Vårstavi, som i dag ägs av Stiftelsen Vårstavi, ute för försäljning. Detta har Poul Bjerre-sällskapet länge motsatt sig starkt.

  • Publicerad 05:15, 17 aug 2022

Sällskapet har tidigare försökt förhindra en försäljning av fastigheten genom att ändra i Stiftelsen Vårstavis­ stadgar. Efter avslag hos länsstyrelsen överklagades ärendet till förvaltningsrätten, som ännu inte har avgjort saken.