I över ett år framåt blir det svårframkomligt mellan Tumba och Tullinge. Illustration: Mitt i

Varning: välj inte Huddingevägen

Gång- och cykelbanan från Tumba längs Huddingevägen byggs nu ut till Tullinge station. Vägen kommer periodvis att ha bara ett körfält. – Välj annan väg om det går, varnar Mats Berg på Trafikverket.

  • Publicerad 09:58, 29 mar 2018

Arbetena med den nya gång- och cykelvägen startar den 16 april – och blir klara tidigast sommaren 2019. Trafikverkets entreprenörer börjar vid Huddingevägen-Skyttbrinksvägen och arbetar sig sedan norrut till Tullinge station.

Under byggtiden kommer Huddingevägen att delvis stängas av.

– Från den 2 maj blir det rejäl påverkan för trafikanterna. I perioder stängs ett körfält av, och på vissa ställen blir det smalt men med två körfält. Och det blir begränsad hastighet på sträckan, säger Mats Berg, projektledare vid Trafikverket.

– Välj en annan väg om det är möjligt.

Ny bro och skyddsräcken

Den nya gång- och cykelvägen kommer att ledas över järnvägen via en ny bro, och skyddsräcken kommer att monteras längs vägen mellan Skyttbrink och Tullinge.

Arbetena kommer att ske i sektioner om 150 meter i taget. När körfält stängs av regleras trafiken med ljussignaler och flaggvakter. Om vägen måste stängas helt kommer det att ske nattetid.

Vägen är starkt trafikerad, med runt 16 000 fordon per dygn.

– Det kommer att bildas köer. Men vi sätter arbetsmiljön för dem som arbetar med bygget främst, säger Mats Berg.

Ersättningsbuss sätts in

De som behöver ta sig fram till fots kommer att ledas av skyltar. Cyklister får, precis som nu, samsas med bilarna.

Även bussarna påverkas. De ordinarie bussarna kommer inte att gå under rusningstid på vardagar, utan en ersättningsbuss trafikerar sträckan Tullinge station-Tumba station.