Vill du att dina gamla plagg ska gå till välgörenhet bör du inte lägga dem i dessa containrar. Foto: Läsarbild

Varning för oseriösa klädinsamlare

De oseriösa klädinsamlarna biter sig fast i Stockholm. I Skärholmen finns flera containrar som saknar tillstånd och som försöker ge intryck av att kläderna skänks till välgörenhet.

  • Publicerad 14:16, 7 nov 2016

”Kläd Bank” står det på containrarna som är dekorerade med färgglada barnhänder och söta nyckelpigor. ”Tack för din godhet” står det också, med bulligt vänliga bokstäver. Det omedelbara intrycket är att kläderna som läggs i containrarna går till välgörenhet.

Men tittar man närmre står ingenting om det. Och företaget Junas, som placerat ut containrarna, har heller ingen information om välgörenhet på sin webbsida. Där står bara att man bedriver second hand-försäljning.

Trafikkontoret varnar därför Skärholmenbor och andra för att lägga kläder i dessa containrar.

– Man spelar på folks godhet, men kläderna kan lika gärna hamna i second hand-butiker. Vill man skänka bort kläder till behövande gör man klokt i att ta reda på vem man ger till, säger Anders Porelius, pressansvarig vid trafikkontoret.

Han beräknar att det finns runt 100 oseriösa klädinsamlingscontainrar runt om i Stockholm. Många av dem har stått där i flera år. De saknar tillstånd, vilket innebär att Junas och andra företag som placerat ut dem begått ett brott mot ordningslagen. Ändå tas de inte bort.

– De är så många att det skulle vara alldeles för dyrt för staden, det krävs ju lastbilar och lyftkranar. Och så har vi ett juridiskt problem: Vi måste kunna placera containrarna på ett säkert ställe där ägarna ska ha möjlighet att hämta dem. Vi vet inte var vi skulle ställa dem, säger Anders Porelius.

Trafikkontoret har genom åren både mejlat och ring företagen bakom containrarna. Ibland har de svarat, ibland inte. Trots påtryckningar tar de inte bort containrarna.

Polisanmälningar har också gjorts, men inte heller polisen har kommit åt företagen.

Mitt i har försökt att nå Junas.