Varning för extremt stor brandrisk råder. Foto: Mitt i Stockholm

Varning för extremt stor brandrisk i värmen

Det råder en extremt stor brandrisk i skog och mark på grund av värmen. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap går nu ut med en uppmaning till allmänheten om att vara extra försiktiga i skog och mark. – Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen, säger Leif Sandahl vid MSB.

  • Publicerad 10:33, 26 maj 2018

Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige och det råder eldningsförbud på många platser i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver då det varma vädret ser ut att fortsätta.

– Det fina varma vädret lockar till utevistelse men tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen, säger Leif Sandahl vid MSB i ett uttalande.

Eldningsförbud i hela länet

Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. 

Den 17 maj beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att det råder eldningsförbud i Stockholms län.

Vad betyder eldningsförbud?

MSB listar vad som gäller:

  • Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.
  • På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.
  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.
  • Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Fakta

Så gör du om du upptäcker en brand

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden. 

  • Rädda – Rädda dig själv och de som är i fara. 
  • Varna – Varna alla som hotas av branden. 
  • Larma – Larma 112. 
  • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.
Källa: MSB
Visa merVisa mindre