Värmeverk i Dalénum släpper ut tonvis koldioxid

Kolkraftverket i Värtahamnen stängs två år tidigare än planerat av miljöskäl. Men på Lidingösidan finns fortfarande värmeverket i Dalénum som eldas med olja och släpper ut koldioxid i närområdet. Nu vill MP att staden verkar för att oljeeldningen ska upphöra.

  • Publicerad 12:00, 23 dec 2019

Mitt i bostadsområdet Dalénum sticker den höga skorstenen från Lidingö värmeverk upp. När det är kallt ute och extra värme behövs bolmar röken upp som en plym ur det oljeeldade värmeverket.

Trots att värmeverket är en så kallad spetsanläggning som inte är igång jämt släpper den ändå ut 3700 ton koldioxid varje vinter, enligt en miljörapport från Stockholm Exergi som driver värmeverket.

– Detta mitt i Dalénums nybyggda bostadsområde, endast 25 meter från närmsta bostad. Det är inte acceptabelt och måste upphöra, säger Patrik Sandström, oppositionsråd Miljöpartiet.

Det varierar dock mellan åren hur mycket fossilbränsle som eldas beroende på värmebehovet.

Borde använda spillvärme från Käppalaverket mer

Miljöpartiet vill att Lidingö stad ska påverka för att värmeverket ska stänga,

– Vid fullt bruk skulle spillvärme från Käppalaverket, där Lidingö har ordförandeskapet, kunna värma upp en medelstor kommun och ersätta Lidingö värmeverk med råge. Lidingö stad måste arbeta för att ersätta oljeeldningen med miljö- och klimatvänlig uppvärmning, säger Patrik Sandström.

Inga planer på att avveckla

Han tog upp frågan om värmeverket som en enkel fråga på fullmäktige 16 december.

– Problemet är att Lidingö stad inte har rådighet över värmeverket. I optimal värld vill man förstås inte ha det i ett bostadsområde, säger Fredrik Vinstock (M).

Kolkraftverket i Värtahamnen stängs två år tidigare än planerat

 

För närvarande har Stockholm Exergi inga planer på att avveckla värmeverket.

Käppalaförbundets planer på att investera i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion kan minska Stockholm Exergis energiproduktion till Lidingös fjärrvärmenät”, skriver de i ett mail till Mitt i.