Värmdös skolmat kan få ett grönt uppsving

Den nya kostpolicyn, som ska gälla för Värmdö kommuns alla skolor, uppmuntrar till mindre kött, mer grönsaker och fler ekologiska råvaror.

  • Publicerad 09:58, 3 nov 2017

Varje vardag äter ungefär en femtedel av Värmdö kommuns befolkning mat på förskolan, skolan eller inom äldrevården.

Nu kan maten komma att ändras.

Nästa vecka träffas utbildningsnämnden för möte. Där ska beslut om kommunens nya kostpolicy fattas. Förslaget är att godkänna den nya policyn, som uppmuntrar till mindre kött, mer grönsaker och baljväxter och fler ekologiska råvaror.

Enligt förslaget ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 30 procent år 2020. Fler ekologiska varor ska bland annat bekostas genom mindre kött.

Maten ska stimulera aptiten

Anledningen till en ny policy är att Livsmedelsverket ändrat sina näringsrekommendationer men också att kommunens organisation har förändrats.

Tidigare var kostenheten centraliserad. Men det avskaffades i januari i år och nu är istället varje enhet ansvarig för kosten och dess kostnad.

Enligt policyn ställs krav på att maten ska vara full av näring, uppskattad och presenteras så att aptiten stimuleras.