Länsstyrelsen avslår företaget Villeroy och Bochs begäran om förlängd tid för att rena lakvatten från Ekbacksdeponin. Foto: Johan Kristensen

Värmdö vann delseger i slaget om föroreningar i Farstaviken

Porslinstillverkaren Villeroy och Boch förlorade första ronden. Bolaget är skyldigt att rena lakvattnet från deponin i Ekobacken från föroreningar, slår länsstyrelsen fast.

  • Publicerad 05:00, 10 jan 2020

I ett delbeslut har länsstyrelsen sagt nej till porslinstillverkaren Villeroy och Bochs begäran att få anstånd med rening av dränerings- och lakvatten från deponin i Ekobacken.

Deponin läcker enligt Värmdö kommun ut förorenat lakvatten i Farstaviken, Gustavsberg.

Överklagade beslutet

Villeroy och Boch överklagade kommunens beslut, bland annat med hänvisning till att utsläppen minskat efter att ett trasigt rör från deponin lagats.

Länsstyrelsen säger nu delvis nej till överklagan, i den del som gäller anstånd med rening.

Länsstyrelsen har kommit fram till att bolaget har bevisbördan för att deponin inte skadar människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen anser att bolaget inte lyckats med att motbevisa skaderisken.

Välkomnar beslutet

Senare kommer länsstyrelsen att pröva Villeroy och Bochs överklagan av nio kravpunkter som bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun ställt på bolaget där nämnden preciserar vad bolaget måste göra för att hindra utsläpp från deponin.

”Det är glädjande att länsstyrelsen delar vår bild att reningen måste påbörjas omedelbart”, säger Lars-Erik Alversjö (M), ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett pressmeddelande.

Mitt i har sökt Villeroy och Boch juridiska ombud.

Länsstyrelsen delbeslut går att överklaga.

Flera år av utsläpp i Farstaviken

Vattnet som användes vid porslinstillverkningen i Gustavsberg släpptes ut i Farstaviken utan rening fram till 1968.

Vattnet innehöll höga halter av zink, bly, tenn och kadmium.

1968 byggdes ett reningsverk. Slammet från reningsverket deponerades vid Ekobacken.

2008 beslutade länsstyrelsen att dränerings- och lakvatten från deponin skulle renas senast 2013.

Vid två tillfällen har slutdatumet för när deponivattnet senaste måste renas skjutits på framtiden,  senaste beslutet var senast utgången av 2019.

Villeroy och Boch, som numera äger deponin, hade begärt anstånd med reningsåtgärder fram till 2021, något länsstyrelsen nu avslagit.

Källa: Värmdö kommun
Visa merVisa mindre