Sårbart. Många måste passera Grisslingerakan för att ta sig till och från hemmet, varje dag.

Värmdö sätter press på Trafikverket

Staten måste börja bygga ut och rusta upp vägnätet i Värmdö. Det håller inte längre, menar kommunledningen, som har begärt ett möte med Trafikverket.

  • Publicerad 09:38, 19 aug 2021

Kapaciteten på Värmdös vägar är nådd sedan länge, med långa köer och olycksrisker som följd. Det ser likadant ut i hela kommunen.

Det säger Värmdös kommunledning som nu har begärt ett möte med företrädare för Trafikverket för att diskutera infrastrukturen i Värmdö. Många av problemen måste lösas direkt, menar de.

– Värmdös infrastruktur är kraftigt eftersatt och berör alla Värmdöbor. Östra delen av länet har inte prioriterats i tillräckligt hög utsträckning och är oerhört sårbar. Vi vill få till en tätare dialog för att få samsyn i våra utmaningar, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skapar trafikkaos

I ett brev till myndigheten tar kommunen upp sårbarheten och konsekvenserna när det händer en olycka på någon av vägarna, och när det blir tekniska problem med bommarna på Grisslingerakan. Det skapar direkt kilometerlånga köer.

Även framkomlighetsproblemen i Mölnvik nämns, liksom kapacitetsbrister på Skärgårdsvägen genom Hemmesta och på Farstabron, där köbildningen kan sträcka sig till trafikplats Orminge, och sårbarheten vid trafikolyckor på Stavsnäsvägen.

Trafikpropparna försvårar arbetspendling och resande inom kommunen och hindrar framtida bebyggelse, enligt kommunen. Bland annat kan man inte planera för nya bostäder öster om Grisslingerakan så länge trafiksituationen ser ut som den gör, skriver de.

– Vi kommer att fortsätta arbetet med att proaktivt driva frågan kring vår infrastruktur. Det är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

54 000 Värmdöbor år 2029

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. På tio år har antalet invånare ökat från cirka 35 000 till 45 000. I takt med det även trafiken. Prognoser visar att år 2029 bor 54 300 invånare i kommunen.

Trafikverket säger till Mitt i att de vill kommentera situationen, men först efter att de har haft mötet med Värmdö kommun. Det är planerat till slutet av den här månaden.

Nytt förslag: Hemmesta kan få ett tredje körfält

Stora protester mot nya bostäder på Ingarö

Här behövs åtgärder

Exempel på vägar och platser där framkomligheten måste bli bättre, enligt kommunen.

Stavsnäsvägen

Mölnvik

Skärgårdsvägen genom Hemmesta

Farstabron

Grisslingerakan, bommarna

Visa merVisa mindre