Ludvig Sandström, 7 år, spelar piano på en kurs där man testar olika instrument. "Allt är roligt med piano, men det är lite svårt". Foto: Hanna Lilja

Värmdö kulturskola bantades 2019 – riskerar fler neddragningar

När kommunerna ska spara får många kulturskolor i länet tajtare budgetar. Dit hör Värmdö kulturskola, som bantats redan under 2019. – Under 2020 kan det också bli nedskärningar, säger rektorn Ella-Kari Norberg.

  • Publicerad 05:00, 2 dec 2019

Hälften av länets 26 kulturskolor får mindre resurser 2020 och drar ner på allt från administration och inköp till lärartjänster, med färre elevplatser som följd. Det visar Mitt i:s kartläggning. Åtta kulturskolor får ökade anslag, som dock gröps ur av höjda kostnader.

I Värmdö blir det troligen besparingar.

– Det ser tajt ur för alla verksamheter i Värmdö kommun, ekonomin är ansträngd. I det budgetförslag som kultur- och fritidsnämnden tar ställning till den 3 december finns det med en uppräkning för kostnadsökningar men samtidigt också en besparing. Vi måste vänta och se, säger kulturskolans rektorn Ella-Kari Norberg.

Lektioner drogs in för 3:or

Värmdö kulturskola gjorde besparingar redan under 2019. Ända sedan 2006 man haft dans-, drama- och rytmiklektioner i grundskolornas lågstadieklasser, för att alla barn ska få pröva på kultur. Höstterminen 2019 drogs lektionerna in för tredjeklassarna och för årskurs 1 och 2 ges de nu bara under en termin per läsår.

– Under 2020 kan det också bli nedskärningar. Vad de i så fall kommer att bestå i vet jag inte än, säger Ella-Kari Norberg.

”Det här är andra gången jag spelar piano. Jag har också provat trummor och marimba, det var också jätteroligt”, säger 7-årige Ludvig Sandström som går en basårskurs i Värmdö Kulturskola. Där får barn i årskurs 1–5  prova på olika instrument. Foto: Hanna Lilja

Välkommet statligt bidrag

2019 hade Värmdö kulturskola en budget på cirka 15,2 miljoner kronor, som alltså inte räknas upp 2020. Dessutom får Värmdö del av de årliga 100 miljoner kronor, som statliga Kulturrådet återigen delar ut till landets kulturskolor för att driva olika projekt för (ett bidrag som drogs in i Moderaternas och Kristdemokraternas budget hösten 2018, men som återinförts av S- och MP-regeringen).

– Värmdö får 440 000 kronor, för ett halvår. Det är mycket välkomna pengar, som vi använder till att kunna driva speciella projekt, säger Ella-Kari Norberg.

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt en enkät som Kulturskolerådet gjorde i början av hösten. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent befarade åtstramningar.

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

från vänster till höger: 7-åringarna Ludvig Sandström, Fred Herkommer, Jack Nordin, Bo Arousell och Frank Stillman övar piano med läraren Christina Boye Swahn. Foto: Hanna Lilja

Fakta

Runt 1 000 elever går i kulturskolan

Cirka 1 000 barn och unga deltar i Värmdö kulturskola.

Terminsavgiften är 1 250 kronor. Snittet för riket är 650 kronor.

De flesta kulturskolor i Stockholms län ligger över snittet. Högst ligger Danderyd, med 1 720 kr. Lägst ligger Botkyrka, med 350 kr.

Visa merVisa mindre

Fakta

Så här förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019).

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).

Visa merVisa mindre