Överens. Marie Bladholm (M), ordförande socialnämnden, Sofie Öhman Kvinnojouren Nacka Värmdö och Birgitta Zaar, kontorschef för Individ- och familjeomsorgskontoret. Foto: Värmdö kommun

Värmdö kommun tecknar nytt avtal med kvinnojouren

Värmdö kommun har återigen tecknat avtal med Kvinnojouren Nacka Värmdö, som hjälper kvinnor och barn ur relationer där de utsätts för våld.

  • Publicerad 11:36, 22 dec 2021

Vi hade gärna sett ett högre anslag till stöd för våldsutsatta.

Värmdö har haft ett avtal med Kvinnojouren Nacka Värmdö under många år, fram till 2019 då de klev ur avtalet. Sedan dess har jouren enbart fått föreningsbidrag från Värmdö kommun.

Nu har parterna återigen tecknat ett samverkansavtal för att kunna hjälpa fler våldsutsatta kvinnor i Nacka och Värmdö.

– Vi är väldigt glada över det här avtalet. Kvinnojouren har en unik möjlighet att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor. De utgör ett värdefullt komplement till det arbete som Värmdö kommun utför och det mervärde kommunen kan erbjuda sina medborgare, säger Birgitta Zaar, kontorschef för Individ- och familjeomsorgskontoret i Värmdö.

Mer lättplanerat

Värmdö kommun säkrar därmed ett bidrag på 400 000 kr per år.

– Kvinnojouren Nacka Värmdö är glada över att vi fått till stånd ett avtal med Värmdö kommun. Vi är särskilt nöjda med att det löper på två år i taget, då det underlättar vår planering av verksamheten och säkerställer stödet till de våldsutsatta, säger Sofie Öhman från Kvinnojouren Nacka Värmdö.

Mindre pengar än tidigare

Samverkansavtalet gäller fram till sista december 2023.

Oppositionen är däremot inte helt nöjd.

– Det nya nedbantade avtalet om 400 000 kronor per år är lägre än det tidigare 550 000 kronor per år. Vi hade gärna sett ett högre anslag till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Men det är bra att ett samarbetsavtal åter är på plats, säger Carl Kangas (S), oppositionsråd i Värmdö.