Bygge pågår. Vid Brunns centrum bygger Värmdö Bostäder just nu 132 nya hyresrätter. Foto: Eva Tonström

Värmdö halverar byggtakten

Max 250 nya bostäder per år. Det blir taket de närmaste fyra åren i Värmdö, enligt majoritetens nya beslut. Orsaken är att vägnätet inte klarar av mer trafik.

  • Publicerad 16:28, 21 sep 2021

Långa köer varje dag, olika tider på dagen. Så ser det ut i stora delar av Värmdö kommun nu för tiden och en orsak till det är att utbyggnaden av vägnätet inte har synkat med bostadsbyggandet. Vägarna klarar helt enkelt inte av mer trafik.

Det menar den politiska ledningen i Värmdö som nu väljer att bromsa byggtakten. Det betyder att de halverar målet om hur många nya bostäder som ska byggas i kommunen fram till år 2025.

Den årliga bostadstillväxten skrivs ned från 350-450 bostäder till 150-250 bostäder, inklusive omvandling av fritidshus till permanentbostäder.

– Kommunens bristande infrastruktur har inte kommit som en blixt från klar himmel utan har byggts upp under lång tid med uteblivna statliga satsningar. Vi har nu kommit till en situation där den grundläggande infrastrukturen i kommunen stundtals inte fungerar och därför behöver vi minska byggtakten, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Infrastrukturlösningar i den östra regiondelen måste prioriteras både regionalt och nationellt, tillägger hon.

Värmdö har under lång tid haft en stor bebyggelse- och bostadstillväxt, enligt majoriteten, samtidigt har flera områden i dag framkomlighetsproblem som Grisslingerakan, Mölnvik och Farstabron.

Kommer Gustavsbergsprojektet, med ca 4000 nya bostäder, försenas nu?

– Just nu kan vi inte säga vilka delar som påverkas. Vi kommer att gå igenom alla pågående detaljplaner och prioritera. Det vi vet är att Värmdö har en naturlig tillväxt som kommer av att fritidshus omvandlas till permanentbostäder i och med att vi bygger ut kommunalt vatten- och avlopp. Det är däremot ett arbete som fortsatt kommer att prioriteras, säger Deshira Flankör.

Beslutet tas av kommunstyrelsen den 22 september.

Ny ägare kan sätta fart på centrumplanerna

Hektisk trafikplats. Mölnviksrondellen. Foto: Eva Tonström