Sandön är en av öarna där vattenrestriktioner införs. Foto: Mostphotos

Värmdö förbjuder slöseri med dricksvatten

Dricksvattnet är en bristvara på Sandhamn, Telegrafholmen och Lökholmen. Nu förbjuder Värmdö kommun boende att slösa med det.

  • Publicerad 16:02, 31 mar 2017

Ännu en gång har Tekniska nämnden i Värmdö kommun fattat beslut om att förbjuda boende på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen att använda dricksvattnet som de vill.

Saltvatten riskerar att tränga in i grundvattnet

Anledningen är att uttaget av dricksvattnet inte får överstiga 500 kubikmeter vatten per dygn då allt som överstiger gränsen ökar risken för att saltvatten tänger in i grundvattnet. Det kan i sin tur kan göra vattnet otjänligt under en lång tid framöver. Under föregående somrar har uttaget närmat sig gränsen. Från och med 1 maj får därför inga VA-abonnenter vattna med slang, spola av båtar eller fylla på pooler med dricksvatten. Förbudet gäller till och med den 30 september.