Syftet är att utveckla lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i havet. Foto: Christian Johansson

Värmdö får 500 000 till vattenprojekt på Sandön

Stora delar av Värmdös invånare är beroende av lokala lösningar för sin vattenförsörjning. Värmdö kommun och KTH Vattencentrum har nu fått 500 000 kronor från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning på Sandön.

  • Publicerad 11:09, 21 nov 2018

Många av Värmdös öar, liksom flera områden på fastlandet, saknar anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät och syftet med projektet är att utveckla nya hållbara och småskaliga lösning för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Ska säkra dricksvattnet

”Testbäddsutvecklingen är ett led i ett långsiktigt arbete för en hållbar skärgård och god samhällsservice med syfte att utveckla en mångfald av lösningar för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas i olika sammanhang med skilda förutsättningar. På så sätt ska testbädden bidra till att säkerställa tillgång till säkert dricksvatten”, skriver Värmdö kommun i ett pressmeddelande. 

Del i partnerskapet med KTH

Testbäddsutvecklingen är en prioriterad del av det partnerskapssamarbete med KTH Vattencentrum som avtalats tidigare under 2018. Projektet skall ge forskare, företag och entreprenörer möjlighet att testa småskaliga tekniska och organisatoriska lösningar i en verklig miljö. Inom projektet samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv för ökad livskvalitet, företagande och hållbarhet i skärgården.